„Během celého roku vedeme pravidelné a intenzivní rozhovory se zástupci odborových organizací. V letošním roce jsme přistoupili ke zvýšení mezd již třikrát. Pro navyšování mezd jsme využili následující schémata: kromě plošného růstu mezd všem zaměstnancům na provozních pozicích jsme nově představili také variabilní složku mzdy závislou na výkonu. Kolegy, kteří pro naši společnost pracují více než pět let, jsme odměnili za jejich věrnost mimořádným navýšením mzdy. V součtu se průměrná mzda provozních zaměstnanců zvýšila o 11,7 %. Chceme být dobrým zaměstnavatelem a vnímáme, že práce v maloobchodě je obtížná, proto nabízíme zaměstnancům také atraktivní benefity,“ říká Ctirad Nedbálek, ředitel lidských zdrojů a člen nejvyššího vedení společnosti Ahold ČR.

Detaily k navyšování mezd v roce 2016

  • K 1. 1. 2016 jsme představili variabilní složku mzdy. Zaměstnanci na provozních pozicích mohou dosáhnout až na 10 % navýšení mzdy formou cenin-poukázek vyplácených každých čtrnáct dní. Po třech čtvrtletích můžeme vyhodnotit, že jsme vyplatili 60 % celkového možného objemu, což v praxi znamená navýšení mezd o 6,3 % v průměru.
  • K 1. 3. 2016 jsme při pravidelné roční revizi mezd navýšili pracovníkům na provozních pozicích mzdy plošně o 3 % po dohodě s odborovými organizacemi.
  • K 1. 10. 2016 jsme navyšovali mzdy loajálním kolegům, kteří jsou ve společnosti více než 5 let. Navýšení se dotklo téměř dvou a půl tisíc pracovníků na provozních pozicích a mzda se jim zvýšila o 4,4 % v průměru.

Průměrná mzda provozních zaměstnanců

Není pravdou, že by průměrná mzda provozních zaměstnanců byla 12 500,-. Pravdou je, že zaměstnanci na provozních pozicích v průměru vydělávají při plném úvazku 15 500,- včetně variabilní složky.

O vývoji pro následující rok jednáme a v říjnu jsme zahájili vyjednávání nové kolektivní smlouvy. Konkrétní požadavky odborových organizací nebudeme do médií komentovat.

Albert je jedním z největších soukromých zaměstnavatelů v České republice s téměř 17 tisíci zaměstnanci na všech úrovních, od zaměstnanců v obchodech přes specialisty až po střední a vyšší manažerské pozice. Na českém trhu působí společnost již 25 let, je stabilním zaměstnavatelem a zaměstnancům umožňuje pracovat na více než 300 prodejnách ve všech krajích Česka. Zaměstnanci dostávají také atraktivní balíčkem zaměstnaneckých benefitů, který obsahuje stravenky, příspěvek na dopravu, příspěvek na penzijní spoření, příspěvky na sport a další. 

Pozice Svazu a cestovního ruchu ČR k zahájení jednání o kolektivní smlouvě vyššího stupně (PDF ke stažení)