Markéta Silná a Tereza Rampasová program společně vytvořily a zasloužily se o jeho aplikaci do praxe. Jedná se o projekt zaměřený na budoucí store manažery prodejen Albert. Ti absolvují čtyřměsíční trénink na školících prodejnách doplněný
o pravidelnou podporu školicích store manažerů, interních trenérů a přímých nadřízených. Kvalita kandidátů je průběžně měřena testy  a pohovory. Součástí programu je také vypracování konkrétního projektu a jeho následná aplikace přímo na prodejně včetně obhajoby před komisí složené z Vice Presidenta operačního oddělení, regionálního ředitele a zástupců HR oddělení.

Tento program pro rozvoj lidských zdrojů je první svého druhu v rámci společnosti Ahold a po roce fungování obdržel významné evropské ocenění Beppie. Je tedy pravděpodobné, že se stane inspirací i pro Holandsko, centrálu společnosti Ahold. „Toto ocenění nás nesmírně těší, ale samozřejmě patří všem, kteří se na projektu podíleli, tedy školitelům, store manažerům a všem zaměstnancům operačního oddělení,“ shodují se oceněné Markéta Silná s Terezou Rampasovou, autorky programu.

Beppie je pro společnost Ahold významným symbolem zákazníka. Jedná se o bronzovou sošku, která reprezentuje a připomíná každodenní pozornost, věnovanou společností Ahold směrem k zákazníkovi. Ocenění je udělováno jednou ročně za významné projekty s velkým pozitivním dopadem na zákazníka.