„Správní rada Nadačního fondu Albert rozhodla o rozdělení celkem 3.608.035 Kč mezi 106 organizací či zařízení, které pracují se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží,“ říká místopředseda správní rady Pavel Mikoška. Podpořené projekty spadají do jedné z následujících čtyř oblastí:

  • individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí,
  • projekty komplexně postihující problematiku sociálně znevýhodněné mládeže vstupující
    do samostatného života,
  • pravidelné preventivní aktivity s rizikovými či neorganizovanými dětmi a mládeží,
  • odborné vzdělávání personálu zařízení a organizací, které s touto cílovou skupinou pracují.

Podpořené projekty reagují na situaci mladých lidí

Příkladem takové podpory je projekt DaR Centrum pro dítě a rodinu, o. p. s.NFA Pardubický kraj „Pojďme se učit SPOLEČNĚ!“. Jeho posláním je přímé doučování a asistovaná domácí příprava dětí, jejichž školní výsledky zaostávají za jejich možnostmi. To se děje především kvůli tomu, že jejich rodiče či pěstouni z různých důvodů nemohou nebo nedovedou vytvořit dítěti adekvátní podmínky pro školní přípravu. Mají obtíže v komunikaci se školou, či neumí motivovat dítě vhodným způsobem v jeho domácí přípravě do školy. 

„V rámci našeho projektu vybíráme děti z rodin, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme. U vybraných dětí vnímáme potenciál na zlepšení školních výsledků a usilujeme tak ve spolupráci s učiteli a rodiči či pěstouny o podporu procesu domácí přípravy do školy tak, aby dítě naplňovalo svoje možnosti.   Díky třístranné spolupráci dítě – rodina - škola dochází také k výraznému zlepšení v minulosti často nedostatečné komunikace mezi rodiči a školou a k posílení kompetencí rodičů (pěstounů),“ přibližuje smysl projektu Gabriela Chovancová, ředitelka společnosti.

Nadační fond Albert dále letos v Pardubickém kraji podpoří následující projekty:

ORGANIZACE

PROJEKT

Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s.

Dobrovolnická činnost pro ohrožené děti, mládež
a cizince

SKP-CENTRUM, o. p. s.

Dětské centrum

Amalthea o. s.

Ve škole v pohodě!

Farní charita Litomyšl

STREETWORK… aneb kancelář, dílna i tělocvična na ulici

Podrobné informace o grantovém programu Nadační fond Albert dětem najdete na webových stránkách www.nadacnifondalbert.cz