„Správní rada Nadačního fondu Albert rozhodla o rozdělení celkem 3 608 035 Kč mezi 106 organizací či zařízení, které pracují se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží,“ říká místopředseda správní rady Pavel Mikoška. Podpořené projekty spadají do jedné z následujících čtyř oblastí:

  • individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí,
  • projekty komplexně postihující problematiku sociálně znevýhodněné mládeže vstupující do samostatného života,  
  • pravidelné preventivní aktivity s rizikovými či neorganizovanými dětmi a mládeží,
  • odborné vzdělávání personálu zařízení a organizací, které s touto cílovou skupinou pracují.

Podpořené projekty reagují na situaci mladých lidíLetní dům

Příkladem podpořeného projektu je „Spolu do zaměstnání“ neziskové organizace Letní dům, z.ú. Tento projekt reaguje na situaci mladých lidí, kteří
po dosažení plnoletosti odcházejí z ústavní výchovy a často se potýkají s problémy zejména v oblasti práce, a to někdy do té míry, že v samostatném životě selhávají.

„Mladí lidé se po odchodu z ústavní péče potýkají při vstupu na trh práce s řadou bariér: žádnou nebo minimální praxí a pracovní zkušeností, celkovou nepřipraveností na samostatný život, nedostatečnými sociálními vazbami, neznalostí terminologie pracovního trhu, chybějícími specifickými dovednostmi či nedostatečným nebo nedokončeným vzděláním. Snažíme se pomoci účastníkům projektu při stabilizaci jejich situace a získání potřebných kompetencí a zkušeností vedoucích k nalezení a udržení vhodného zaměstnání,“ přibližuje Cyril Zákora, ředitel Letního domu.

Dalším příkladem podpořeného projektu je „Bezpečné dospívání v žižkovských ulicích, který realizuje Beztíže, specializované oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita. V Beztíži podporují mladé lidi v období dospívání, při hledání vlastní identity a v jejich aktivním zapojení do společnosti. Beztíže napomáhá při řešení jejich každodenních problémů, umožňuje jim zorientovat se v obtížných životních situacích a snaží se omezovat rizika spojená s životním stylem cílové skupiny, a to jak v nízkoprahovém zařízení Klub Beztíže, tak přímo v žižkovských ulicích v terénním  programu Streetwork Beztíže. 

„Náš typický klient je šestnáctiletý muž pocházející z neúplné rodiny. Studuje na učilišti, ale opakuje ročník. O budoucnosti nepřemýšlí, škola ho nebaví a chce ji mít co nejrychleji za sebou. Dochází ke kurátorce, protože se na základní škole účastnil násilného konfliktu, když napadl spolužáka, který
ho provokoval. Má problémy s agresivitou,
kterou neumí ventilovat a zvládá ji především prostřednictvím marihuany a alkoholu. Většinu svého času tráví
na ulici
s partou a často se nudí,“ přibližuje potřebnost terénních aktivit Tomáš Klumpar, vedoucí Beztíže.

Nadační fond Albert dále letos v Praze podpoří následující projekty:

ORGANIZACE

PROJEKT

Sduržení pro mimoškolní aktivity Palaestra

Individuální plánování v procesu integrace sociálně znevýhodněných

Dům tří přání

Odborná pomoc pro děti z Mezipatra

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Praha 2

Fotbalem proti zevlingu - nezevluj a radši hraj

Cestou necestou, z.s.

Krizové centrum pro rodinu

REMEDIUM Praha o.p.s.

Posilování kompetencí pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti krizové intervence

InBáze, o.s.

Mozaika - podpora integrace dětí migrantů v tíživé životní situaci

Společnou cestou

Terapeutická školička Společnou cestou

Mimo domov

OUT of HOME 2015

Barevný svět dětí

Vzdělávání pěstounských dětí v projektu Kámoš

Nová škola, o.p.s.

Rozlety s Albertem

ROMEA, o.p.s.

Vzdělávání lektorů ROMEA o.p.s.

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.

Podpora dětí a mladých z klubu Pacifik

Vteřina poté, z.s.

Komunikací k pozitivní změně

Atletika Tábor – Tomáš Slavata

Slavata triatlon tour - besedy

Spolu dětem o.p.s.

Bav se a pomáhej

Podrobné informace o grantovém programu Nadační fond Albert dětem najdete na webových stránkách www.nadacnifondalbert.cz.