Nadační fond PlzeňSprávní rada Nadačního fondu Albert rozhodla o rozdělení celkem 3 608 035 korun mezi 106 organizací či zařízení pracujících se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží. „Podpořené projekty spadají do jedné ze čtyř oblastí - individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí, projekty komplexně postihující problematiku sociálně znevýhodněné mládeže vstupující do samostatného života, pravidelné preventivní aktivity s rizikovými či neorganizovanými dětmi     a mládeží nebo odborné vzdělávání personálu zařízení a organizací, které s touto cílovou skupinou pracují, komentuje rozhodnutí správní rady její místopředseda Ing. Pavel Mikoška, CSc.

Jedním z podpořených projektů v Plzeňském kraji je i Program včasné péče Klubíčko neziskové organizace Ponton, z.s. Tento projekt nabízí rodinám ze sociálně rizikového prostředí města Plzně bezpečnou alternativu systematického předškolního vzdělávání a podporu fungování rodiny, a to zejména rodičovských kompetencí v oblasti vzdělávání a výchovy dítěte.

„Přestože nám zákon o tzv. dětských skupinách výrazně ztížil pokračování projektu tak, jak fungoval od roku 1998, přizpůsobili jsme projekt změnám v zákoně a přitom jsme zachovali jeho smysluplnost. Postupně tedy budujeme poradenské centrum zaměřené na práci s dětmi a rodiči, kde rodičům poskytneme pomoc, podporu či poradenství a rodiče pak  pracují s dětmi v jejich přirozeném prostředí domova,“ vysvětluje Jakub Václavů, ředitel organizace Ponton.

V Plzeňském kraji Nadační fond Albert dále letos podpoří:

ORGANIZACE

PROJEKT

Dětský domov Staňkov

Nejmilejší koncert Plzeň 2015

Dětský domov Staňkov

Jak zvládnout život

Dětský domov, Staňkov, detašované pracoviště Robinson - ZDVOP Stod

SOVIČKA

Společnost Tady a teď, o.p.s.

Dámský klub - podpůrná skupina pro dospívající dívky ze sociálně vyloučeného prostředí v Plni

Podrobné informace o grantovém programu Nadační fond Albert dětem najdete na webových stránkách www.nadacnifondalbert.cz