„Správní rada Nadačního fondu Albert rozhodla o rozdělení celkem 3 608 035 Kč NFA2mezi 106 organizací či zařízení, které pracují se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží,“ říká místopředseda správní rady Pavel Mikoška. Podpořené projekty spadají do jedné z následujících čtyř oblastí:

  • individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí,
  • projekty komplexně postihující problematiku sociálně znevýhodněné mládeže vstupující
    do samostatného života,  
  • pravidelné preventivní aktivity s rizikovými či neorganizovanými dětmi a mládeží,
  • odborné vzdělávání personálu zařízení a organizací, které s touto cílovou skupinou pracují.

Podpořené projekty reagují na situaci mladých lidí

Příkladem podpořeného projektu je Učí (se) celá rodina neziskové organizace Aufori, o.p.s.. Smyslem tohoto projektu je prostřednictvím individuální práce s rodinami, které se nacházejí ve složité sociální situaci, posilovat spolupráci mezi rodinami a školou;  posilovat kompetence rodičů ve vytváření vhodného prostředí pro školní přípravu dětí; poskytovat poradenství rodičům i učitelům a v neposlední řadě realizovat motivační terapeutické skupiny pro děti.

„Děti ze sociálně znevýhodněných rodin nemají vždy plně a dostatečně uspokojovány základní fyziologické potřeby, přitom veškeré úsilí rodiny je často zaměřeno právě na uspokojení těchto potřeb. Rodiče, kteří jsou zaneprázdnění svými vlastními existenčními problémy, odsouvají školní záležitosti svých dětí na vedlejší kolej, protože pro ně nejsou zkrátka prioritou. Je to poměrně přirozená reakce.“ osvětluje jednu z bariér bránící zodpovědnému plnění školní docházky, Čestmír Horký, ředitel Aufori, o.p.s..

V Královehradeckém kraji Nadační fond Albert dále letos podpoří:

ORGANIZACE

PROJEKT

Divadelta

Divadlo forum

Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov 153

Já to zvládnu!

Občanské sdružení Salinger

Odborné vzdělávání zaměstnanců Občanského sdružení Salinger

Dětský domov, Potštejn, Českých bratří 141

Sociální hiporehabilitace

Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům

NZDM Klub Malého Bobše

Podrobné informace o grantovém programu Nadační fond Albert dětem najdete na webových stránkách www.nadacnifondalbert.cz