„Správní rada Nadačního fondu Albert rozhodla o rozdělení celkem 3 608 035 Kč NFAmezi 106 organizací či zařízení, které pracují se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží,“ říká místopředseda správní rady Pavel Mikoška. Podpořené projekty spadají do jedné z následujících čtyř oblastí:

  • individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí,
  • projekty komplexně postihující problematiku sociálně znevýhodněné mládeže vstupující do samostatného života,  
  • pravidelné preventivní aktivity s rizikovými či neorganizovanými dětmi a mládeží,
  • odborné vzdělávání personálu zařízení a organizací, které s touto cílovou skupinou pracují.

NFA1Podpořené projekty reagují na situaci v regionu 

Příkladem podpořeného projektu jsou Předškolní kluby, které realizuje Naděje Písek. Tento projekt podporuje děti ve věku od 3 do 6 let ze sociálně vyloučených lokalit nebo ohrožené sociálním vyloučením. Prostřednictvím tří předškolních klubů připravuje děti na vstup do první třídy základní školy. Aktivit projektu se během roku bude účastnit celkem 20 dětí.

„Záměrem aktivit je dosahovat toho, aby děti z těchto lokalit přicházely do klasických prvních tříd se znalostmi, které jsou u dětí jejich věku ze strany škol očekávané. Snahou je, aby se děti vyhnuly zařazování do speciálních škol, a to právě z důvodu absence penza znalostí nutných pro vstup do klasické první třídy,“ přibližuje potřebnost Daniel Svoboda, oblastní ředitel Naděje Písek.

Jedna z aktivit projektu se také zaměřuje na pomoc rodičům dětí. Pomáhá jim uvědomovat si důležitost vzdělání a upozorňuje je na skutečnost, že pro úspěšné uplatnění se na trhu práce je nutné dostatečné vzdělání.

V Jihočeském kraji Nadační fond Albert dále letos podpoří:

ORGANIZACE

PROJEKT

Asociace středoškolských klubů ČR

Jde to i jinak

KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s.

Buďme chytřejší - a ukažme, co umíme

Městská charita České Budějovice

Kdo se nenudí, nezlobí

Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec

Pobyt dětí ze sociálně slabých rodin umístěných v dětském domově Žíchovec na letních dětských táborech

Portus Prachatice, o.p.s.

Čas dětem 2015

Občanské sdružení Okna

Centrum pro rodinu Okénko

Podrobné informace o grantovém programu Nadační fond Albert dětem najdete na webových stránkách www.nadacnifondalbert.cz.