„Správní rada Nadačního fondu Albert rozhodla o rozdělení celkem 3.608.035 Kč mezi 106 organizací či zařízení, které pracují se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží,“ říká místopředseda správní rady Pavel Mikoška. Podpořené projekty spadají do jedné z následujících čtyř oblastí:

  • individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí,
  • projekty komplexně postihující problematiku sociálně znevýhodněné mládeže vstupující
    do samostatného života,
  • pravidelné preventivní aktivity s rizikovými či neorganizovanými dětmi a mládeží,
  • odborné vzdělávání personálu zařízení a organizací, které s touto cílovou skupinou pracují.

Podpořené projekty reagují na situaci mladých lidíNFA Moravskoslezský kraj

Příkladem podpořeného projektu je „Alternativa – Podané ruce IV“ neziskové organizace EUROTOPIA  Opava o. p. s. Tento projekt směřuje ke zvýšení připravenosti sociálně a kulturně znevýhodněných dětí a jejich rodičů na vzdělávání v běžných základních školách. Důležitým cílem je zvyšování kompetence rodičů při předškolní i školní přípravě dětí, jejich informovanosti o významu vzdělání pro budoucí úspěšný život dítěte, podpora a poradenství rodičů v oblasti sociálně - právní a realizace návazných aktivit. Ty přispívají k získání sebedůvěry a uznání
ve společnosti.

„Pravidelně zjišťujeme přímo v terénu, v prostředí našich cílových skupin, jaké mají rodiny reálné potřeby. Aktivity projektu tomu uzpůsobujeme. Ohrožené zejména romské rodiny potřebují podporu v oblasti vzdělávání dětí a předškolní přípravy, doučování a komplexní poradenství, které by zmírnilo či vyřešilo jejich sociální problémy. Zároveň má na rodiny a jejich děti pozitivní dopad aktivní trávení volného času včetně společných akcí organizovaných pro rodiče s dětmi. Důležitou součástí naší práce s převážně romskými rodinami je také zprostředkování komunikace mezi rodiči a pedagogy škol. Ta bývá mnohdy problematická a zatížená vzájemnými předsudky,přibližuje problémy, na které projekt reaguje,  Hana Sobková, vedoucí sociálních služeb EUROTOPIA Opava o. p. s.

Nadační fond Albert dále letos v Moravskoslezském kraji podpoří následující projekty:

ORGANIZACE

PROJEKT

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka

Chceme se učit s Chaloupkou

S.T.O.P.

KMOTR pomáhá

Centrum mladé rodiny - BOBEŠ

Společně to zvládneme

Charita Český Těšín

(Arte)terapie pro "Kometu"

Občanské sdružení AVE

Makám na sobě 2

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace

Vím, kam chci dojít!

DD Vrbno pod Pradědem

Šance pro každého

Vzájemné soužití o. p. s.

S fotbalem do světa

Podrobné informace o grantovém programu Nadační fond Albert dětem najdete na webových stránkách www.nadacnifondalbert.cz.