„Správní rada Nadačního fondu Albert rozhodla o rozdělení celkem 3.608 .035 Kč mezi 106 organizací či zařízení, které pracují se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží,“ říká místopředseda správní rady Pavel Mikoška. Podpořené projekty spadají do jedné z následujících čtyř oblastí:

  • individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí,
  • projekty komplexně postihující problematiku sociálně znevýhodněné mládeže vstupující
    do samostatného života,
  • pravidelné preventivní aktivity s rizikovými či neorganizovanými dětmi a mládeží,
  • odborné vzdělávání personálu zařízení a organizací, které s touto cílovou skupinou pracují.

Podpořené projekty reagují na situaci mladých lidí

Příkladem podpořeného projektu jsou „Splněná letní přání“ Dětského domova Náměšť nad Oslavou. Projekt umožní dětem, které nebudou moci být o prázdninách ve svých rodinách, strávit část prázdnin dle jejich přání.

„Každý rok o letních prázdninách zabezpečujeme dětem pobyty na letních táborech. Jedná se o děti, které nemají možnost odjet domů ke svým rodičům.  Při výběru musíme vycházet především z finanční situace dětského domova.  Tím se ale dostáváme do situací, kdy letní tábor volíme hlavně podle ceny a počtu zúčastněných dětí. A  i když se snažíme přihlédnout k tomu, zda se dětem na táboře líbilo v minulých letech, ne vždy je pobyt podle jejich představ,“ odůvodňuje žádost o příspěvek k Nadačnímu fondu Albert  Sylva Hedvábná, zástupce ředitelky Dětského domova.

Nadační fond Albert dále letos na Vysočině podpoří následující projekty:

ORGANIZACE

PROJEKT

Dětský domov Rovečné 40

Studium a školení pedagogických pracovníků pro efektivnější péči o ohrožené děti

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362

Řidičský průkaz pro Martinu

Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748

Zájmové a volnočasové aktivity dětí z DD

DD Nová Ves u Chotěboře

Zapojení dětí s nařízenou ústavní výchovou do zájmových a vzdělávacích aktivit běžné společnosti

DDŠ Jihlava

Zkvalitnění a doplnění sportovního vybavení domova

VÚ Velké Meziříčí

Řidičská oprávnění - cesta k lepšímu uplatnění na trhu práce

Podrobné informace o grantovém programu Nadační fond Albert dětem najdete na webových stránkách www.nadacnifondalbert.cz