„Správní rada Nadačního fondu Albert rozhodla o rozdělení celkem 3.608.035 Kč mezi 106 organizací či zařízení, které pracují se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží,“ říká místopředseda správní rady Pavel Mikoška. Podpořené projekty spadají do jedné z následujících čtyř oblastí:

  • individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí,
  • projekty komplexně postihující problematiku sociálně znevýhodněné mládeže vstupující
    do samostatného života,
  • pravidelné preventivní aktivity s rizikovými či neorganizovanými dětmi a mládeží,
  • odborné vzdělávání personálu zařízení a organizací, které s touto cílovou skupinou pracují.

Podpořené projekty reagují na situaci mladých lidí

Příkladem podpořeného projektu je „Krok k úspěchu“ neziskové organizace NFA Jihomoravský krajIQ Roma Servis, o. s., který motivuje romské studenty středních a vysokých škol v dosahování lepších úspěchů ve vzdělání. Ti díky tomu aktivně využívají svůj volný čas a rozvíjejí svůj osobní potenciál.

„Projekt reaguje na konkrétní potřeby studentů, které mapujeme v rámci vzdělávacího programu Gendalos / Zrcadlo. Je určen pro romskou studující mládež. Prostřednictvím motivačních rozhovorů, dlouhodobé spolupráce, doučování a adresné hmotné podpory, jako je zajištění předplatné jízdenky na MHD, školních pomůcek či vzdělávacích kurzů, pomáháme romské mládeži zažívat vzdělávací úspěchy. Snažíme se je tímto způsobem směřovat k včasné profesní orientaci,“ přibližuje konkrétní aktivity projektu Katarína Klamková, ředitelka spolku.

Nadační fond Albert dále letos v Jihomoravském kraji podpoří následující projekty:

ORAGNIZACE

PROJEKT

Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18

Zdravý pohyb, příprava povolání

Liga lidských práv

Důstojný život v dětských domovech

Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi
a mládeží brněnské diecéze

Odpolední doučování v Dětském domě Zábrdovice

Ratolest Brno, občanské sdružení

Volný čas jinak

Teen Challenge International ČR

Práce dává smysl

IQ Roma servis

Krok k úspěchu

Dětský domov Hodonín

Řidičský průkaz 

Royal Rangers Vyškov

Skutečné hrdinství

Obecně prospěšná společnost ADRA

Nejsem na to sám…

Podrobné informace o grantovém programu Nadační fond Albert dětem najdete na webových stránkách www.nadacnifondalbert.cz