„Správní rada Nadačního fondu Albert rozhodla o rozdělení celkem 3.608.035 Kč mezi 106 organizací či zařízení, které pracují se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží,“ říká místopředseda správní rady Pavel Mikoška. Podpořené projekty spadají do jedné z následujících čtyř oblastí:

  • individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí,
  • projekty komplexně postihující problematiku sociálně znevýhodněné mládeže vstupující
    do samostatného života,
  • pravidelné preventivní aktivity s rizikovými či neorganizovanými dětmi a mládeží,
  • odborné vzdělávání personálu zařízení a organizací, které s touto cílovou skupinou pracují.

Podpořené projekty reagují na situaci mladých lidí

Příkladem je projekt „Chci studovat“ neziskové organizace Světlo Kadaň. Ten se zaměřuje na specifickou aktivitu v rámci NZDM Kadaň klub DOpatra. Ta umožňuje intenzivnější práci s mladými lidmi, kteří se rozhodli vrátit do školy, přestože již byli registrování na úřadu práce. Projekt přímo reaguje na skutečnost, že žáci základních škol (zejména bývalých zvláštních škol) nejsou motivovaní pokračovat ve studiu a raději se evidují na úřadu práce.

„Aktivitami projektu usilujeme o podporu těchto mladých lidí, kterou ve většině případů nenalézají v rodině, ani v nejbližším okolí. V Kadani se díky tomu z úřadu práce vrátilo do školních lavic v roce 2012 osm mladých Romů a dodnes jich šest studuje. Přesvědčili jsme se, že pozitivní, aktivní a respektující přístup školy je možný a vzájemná spolupráce s nízkoprahovou službou a rodinou má pro inkluzivní vzdělávání velký přínos. Z toho důvodu projekt šíříme do dalších měst, kde poskytujeme nízkoprahové služby pro mládež,“ přibližuje Vendula Kadárová, Manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny Občanského sdružení Světlo Kadaň.

Nadační fond Albert dále letos v Ústeckém kraji podpoří následující projekty:

ORGANIZACE

PROJEKT

Centrum D8, o. p. s.

Intenzivní sociálně - terapeutická podpora a pomoc pro rodiče a jejich děti, které se nachází v tíživé životní situaci

Centrum pro náhradní rodinnou péči

Vzdělávání a rozvoj dětí v NRP

Člověk v tísni, o. p. s.

3 v 1 s Albertem

Oblastní charita Most

Předškolní příprava dětí z rizikového prostředí

RADKA o. s. - Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení

Pomoc a partnerství

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

Nízkoprahový klub Luna v Teplicích

Rodina v centru, o. s.

Podpora vzdělávání dětí a mládeže z komunitního centra 2015

VÚ, SŠ a Školní Jídelna Buškovice

Můj svět, aneb jak to vidím já

Dobrovolnické centrum, o. s. Ústí nad Labem

Spolu nám to půjde

Podrobné informace o grantovém programu Nadační fond Albert dětem najdete na webových stránkách www.nadacnifondalbert.cz