„Všechny projekty jsou podpořeny z výtěžku sbírkové akce s názvem Nadační fond Albert dětem, která proběhla na prodejnách Albert v červnu 2012 a přinesla dětem téměř 2 miliony korun. Správní rada Nadačního fondu Albert vyčlenila na pomoc sociálně ohroženým dětem v roce 2013 téměř další čtyři miliony korun z prodeje plastových tašek k nákupům v prodejnách Albert. Nadační fond Albert rozdělil tyto prostředky mezi více než 100 dětských domovů a neziskových organizací pomáhajících dětem a mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí ze všech krajů České republiky ,“ říká Judita Urbánková, ředitelka komunikace společnosti Ahold a členka správní rady Nadačního fondu Albert.

Nadační fond Albert předal v některých krajích také šeky místním neziskovým organizacím a zařízením, která se věnují práci se sociálně znevýhodněnými dětmi. Tyto prostředky byly výtěžkem z prodeje kávy a čaje v kávomatech umístěných v prodejnách Albert vytvořených dle nového konceptu ONE. Zakoupením kávy tak mohou zákazníci novým způsobem podporovat konkrétní organizace, které působí v jejich regionu. Grantování v programu Kávomaty pomáhají je průběžné a závisí na počtu prodaných nápojů a tedy od výše výtěžku konkrétního kávomatu.

Podrobné informace o podpořených projektech a o grantových programech Nadační fond Albert dětem a Kávomaty pomáhají najdete na webových stránkách www.nadacnifondalbert.cz . Program S Bertíkem za dětským úsměvem, na nějž charitativní projekt Nadační fond Albert dětem navazuje, podpořil za uplynulých dvanáct let částkou více než 80 milionů korun stovky institucí, jako jsou dětské domovy, domovy na půl cesty a ústavy sociální péče.