Nadační fond Albert je financován především z prodeje plastových tašek, které si zákazníci mohou zakoupit ve kterémkoliv obchodě Albert po celé České republice. Do obou oblastí působení fondu - sociální a podpory zdravého životního stylu - jsou finanční prostředky rozdělovány ve stejném poměru.

Fond byl založen k 1. září 2009 a svým posláním „Zdravý život pro společnost a pomoc těm, kteří ji potřebují“ sjednotil dobročinné aktivity obchodního řetězce Albert. Ta se v oblasti společenské odpovědnosti angažuje od počátku svého působení v České republice a již před založením fondu od roku 1999 probíhala na obchodech Albert sbírková akce „S Bertíkem za dětským úsměvem“ na pomoc dětem ze sociálně ohroženého prostředí. V roce 2004 vznikl vzdělávací program pro děti o zdravém životním stylu a zdravém stravování s názvem „Zdravá 5“.

Nadační fond Albert navázal na tyto aktivity a zaměřil se na dlouhodobou podporu projektů vzdělávání, integrace, rozvoje a přípravy do života sociálně ohrožených dětí a mládeže, a na podporu správného stravování dětí. Toto poslání naplňuje prostřednictvím vlastních projektů a pravidelných grantových výzev.

Grantové výzvy uveřejňuje fond na webových stránkách www.nadacnifondalbert.cz. Mezi ně patří i grantová výzva Nadační fond Albert dětem, která pokračuje v poslání programu „S Bertíkem za dětským úsměvem“. Příjemci nadačního příspěvku jsou především dětské domovy a zařízení náhradní a ústavní výchovy, organizace pracující s dětmi z těchto zařízení, organizace přímo pracující s pěstounskými a adoptivními rodinami a organizace věnující se dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Působnost programu je celorepubliková a výše příspěvku může být až 100 tisíc korun na organizaci na kraj. Druhým grantovým programem je Kávomaty pomáhají, který podporuje organizace působící v regionu prodejny, ve které je kávomat umístěn. Zákazníci přispívají zakoupením teplého nápoje v kávomatu na podporu dětem ze sociálně ohroženého prostředí v rámci svého regionu.

Nadační fond Albert realizuje také několik vlastních projektů podporujících vzdělávání a rozvoj dětí ze sociálně ohroženého prostředí. Jarmarky s Albertem jsou zaměřeny na tvůrčí činnost, finanční gramotnost a znalost základů podnikání u dětí z dětských domovů. Realizujeme jej ve spolupráci s organizací Spolu dětem, o.p.s. Děti z dětských domovů pak v adventním čase prodávají vlastnoručně vyrobené výrobky ve vybraných obchodech Albert. Projekt Do Alberta na praxi  zase dává šanci motivovaným dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí získat brigádu a první pracovní zkušenosti právě v obchodech Albert. Příběhy dětí podpořených z finančních prostředků Nadačního fondu Albert naleznete na www.nadacnifondalbert.cz