Program Summer Internship probíhá v Albertu letos již po sedmé a i tentokrát se setkal s velkým zájmem ze strany studentů. Studenti, kteří prošli výběrovým řízením, pracují v letních měsících pod vedením svých mentorů na předem určených projektech ve vybraných odděleních. Po dobu stáže se stávají plnohodnotnými členy týmu a mají možnost seznámit se s fungováním praxe ve velké mezinárodní firmě. Na závěr stáže studenti prezentují výsledky své práce v anglickém jazyce, přičemž prezentací se pravidelně účastní i nejvyšší management firmy.

„Program Summer Internship dosud absolvovalo více než padesát vysokoškoláků z různých oborů. Velmi nás těší jejich kladné ohlasy na možnost pracovat pod vedením zkušených manažerů,“ uvádí Kateřina Ullmannová z oddělení lidských zdrojů obchodního řetězce Albert. „Vedle cenných zkušeností a získání certifikátu o absolvování programu se navíc studentům otevírá možnost k navázání spolupráce s námi i v budoucnu, zvláště pokud jsme spokojeni s výsledky jejich práce,“ doplňuje.

Program začíná každý rok na přelomu června a července, avšak přihlašování probíhá již od dubna. Studenti se mohou registrovat přímo na webových stránkách www.albert.cz v sekci Kariéra, kde se mohou o programu dozvědět podrobnější informace. Na základě zaslaného životopisu a motivačního dopisu se vybraní kandidáti účastní výběrového řízení. V prvním kole se zástupcem z oddělení lidských zdrojů, ve druhém kole absolvují pohovor přímo s manažerem oddělení.