Summer Internship je individuálně zaměřený program pro studenty vysokých škol se zájmem o maloobchod. Stáž probíhá již tradičně v době letních prázdnin. Po dobu dvou až tří měsíců, v závislosti na náročnosti projektu, pracují studenti pod vedením svých tutorů na předem určených projektech. Ty jsou vybírány takovým způsobem, aby byly v souladu s celofiremní strategií a pomáhaly k naplnění jejích cílů.

Možností, jak se s konkrétní nabídkou projektů seznámit, existuje několik. Např. po registraci do studentské databáze na webových stránkách www.albert.cz nebo v sekci kariéra, rovněž na našem webu, či na inzertních portálech s nabídkami práce. Dále již vše pokračuje, jako by se studenti skutečně ucházeli o zaměstnání. Na základě zaslaného životopisu a motivačního dopisu jsou vhodní kandidáti pozváni do assesment centra. Pokud projdou tímto kolem výběrového řízení, postupují k ústnímu pohovoru, který je finálním krokem. Vybraní studenti se stanou po dobu své stáže plnohodnotnými členy týmu a pod vedením svého tutora a odbornými konzultacemi s kolegy pracují na svěřeném úkolu. V závěru stáže čeká studenty prezentace jejich projektu v anglickém jazyce. Těchto prezentací se pravidelně účastní také představitelé nejvyššího managementu firmy.

Úspěšní studenti odcházejí nejen s certifikátem o absolvování programu, ale také s cennými zkušenostmi, které po ukončení studia mohou uplatnit v praxi. „Velmi nás těší vysoký zájem studentů pracovat ve velké mezinárodní firmě a jejich pozitivní zpětná vazba k získání nových zkušeností,“ říká Kateřina Ullmannová z oddělení lidských zdrojů společnosti Ahold, která má celý projekt na starosti. „Pokud je spokojenost s výsledkem působení i na straně Aholdu, otvírá se studentům jedinečná příležitost k navázání spolupráce i do budoucna,“ dodává Kateřina Ullmannová.

Projekt vstupuje do svého sedmého ročníku a celkem jej už absolvovalo více než pět desítek studentů vysokých škol různých oborů od logistiky, práva a ekonomie až po marketing.