Volno mezi semestry je pro vysokoškoláky ideální příležitostí pro získání nových znalostí i pracovních zkušeností. V letním programu Alberta získají studenti oboje najednou. „Summer Internship je skvělou možností, jak uvést teoretické znalosti ze školy do praxe. U studentů se program těší velké oblibě. Jen v loňském roce se přihlásilo na dvě stě zájemců o placenou letní praxi,“ říká Kateřina Ullmannová, HR manažerka společnosti Albert a dodává: „Během letošního léta bude mít možnost u nás získat praxi osm vybraných studentů.“

Vyzkoušet si vedení projektu od A do Z

Studenti si sami vybírají, do kterého projektu se chtějí přihlásit. Albert připravil stáže v odděleních marketingu, komunikace, financí, IT, obchodu, ale i v logistice. Pod vedením manažera pronikají do vybrané problematiky a stávají se tak součástí týmu. „Společně s manažerem každý stážista probere detaily projektu a stanoví si reálný cíl, na kterém bude pracovat. Stážisté budou mít v projektu zároveň velký prostor pro realizaci vlastních nápadů, během kterých jim manažer i kolegové dávají praktické rady a zpětnou vazbu,“ popisuje Kateřina Ullmannová.

Studenti se budou věnovat tvorbě nového média hubu, analýze moderních technologií v obchodě, digitalizaci i skladbě nabídky během grilovací sezóny. Kromě práce na centrále mohou studenti nově získat i praxi v distribučním centru Alberta. „Snažíme se rychle reagovat na potřeby a požadavky trhu a nabídnou možnosti i mimo Prahu. Proto jsme letos do programu zapojili i naše olomoucké distribuční centrum, kde bude jeden ze stážistů mapovat proces vratných obalů,“ dodává Ullmannová.

Každý třetí zůstane na stálo

Letní stáže v Albertu mají vysokou úspěšnost i v náboru zaměstnanců. Více než třetina absolventů Summer Internship totiž po stáži v Albertu zůstala. Jedním z nich je i Martin Kostelecký, který pracuje v týmu online marketingu: „Summer Internship byl pro mě výbornou zkušeností s rozmanitou pracovní náplní, navíc ve skvělém týmu lidí. Během stáže jsem se seznámil s profesionály v oboru a získal cenné praktické znalosti. Jsem rád, že mám šanci je nadále rozvíjet i po skončení stáže.“

SM

 

Zájemci o program Summer Internship, který startuje již 1. července, se mohou přihlašovat na webových stránkách Alberta, kde naleznou všechny potřebné informace k jednotlivým projektům. Ukončení stáží je plánované na konec září spolu se závěrečnou prezentací výsledků před týmem i vedením firmy.