Cílem zpřísněných hygienických opatření je chránit zákazníky i zaměstnance. Ke zvýšené bezpečnosti bude provedena hloubková dezinfekce specializovanou firmou, která chrání povrchy po dobu 21 dní. Mezi další hygienická opatření, která jsou částečně v platnosti již nyní a nově se zpřísní a zintenzívní, patří zvýšená frekvence dezinfekce madel košíků, vozíků a pokladních pásů nebo již dříve instalovaná plexiskla na pokladnách pro ještě větší ochranu našich pokladních i zákazníků.

„Zavedená opatření vycházejí z našich zkušeností z nedávné karantény v Uničově a Litovli. V obou obcích také provozujeme prodejny a máme tedy relevantní zkušenosti, jak správně nastavit krizový chod prodejny a chránit zdraví zákazníků a samozřejmě také našich zaměstnanců,“ vysvětluje šéf krizového týmu a ředitel kvality v Albertu Pavel Mikoška.

Prakticky po celou dobu koronakrize jsou u vchodu připraveny ochranné pomůcky, rukavice nebo sáčky, a také dezinfekce na ruce, která je nově rozmístěna na více místech u vchodu. Stejně tak jsou jednorázové rukavice, případně pytlíky, umístěny v úseku pekárny společně s upozorněním pro zákazníky, jak se správně chovat, to znamená zejména se neshlukovat a před výběrem zboží si vyměnit rukavice za nové.

Zákazníci jsou velmi svědomití a vědí, že pravidla dodržují pro vlastní bezpečnost. Pracovníci ochranky dostanou dodatečné proškolení, aby hlídali stoprocentní disciplínu a případně zákazníkům vysvětlili jejich otázky. Na prodejnu bude také dočasně pozastaven přístup dodavatelů a dalších subjektů, které nejsou nezbytně nutné pro její fungování.

„Děkujeme zákazníkům za dodržování všech pravidel včetně společenského odstupu, jak je to vyznačeno u pultů a pokladen na zemi modrými puntíky. Všichni víme, že nutností ke vstupu do prodejny je nasazená rouška a ideální je také používání jednorázových rukavic a dezinfekce rukou. Vzhledem k napjaté situaci děkujeme zákazníkům také za trpělivost a vlídný přistup, který nám po lidské stránce pomůže překlenout tuto mimořádnou situaci,“ doplnil Mikoška.

Komplexní opatření na ochranu zaměstnanců se vztahují také na zázemí prodejny a upravují režim přestávek, regulují počet zaměstnanců najednou přítomných v jedné místnosti při zachování pravidla společenského odstupu 2 metry, a směřují také k tomu, aby si zaměstnanci mohli při práci v ochranných pomůckách dostatečně odpočinout.

Všechna zavedená opatření směřují k maximální bezpečnosti a potrvají prozatím do 7. června, případně do odvolání. Společnost Albert o nich bude informovat zákazníky přímo na prodejně.

Karvina