Naše společnost intenzivně řeší událost ve Vlašimi. Komunikujeme se záchrannou stanicí pro živočichy ČSOP Vlašim a s odborem životního prostředí. Nakoupili jsme umělá hnízda spolu s ochrannými lištami, abychom podpořili opětovné hnízdění jiřiček a zároveň udrželi hygienické standardy pro naše zákazníky. S instalací čekáme na vyjádření odborníků a městského úřadu, s nimiž konzultujeme prováděné úkony. Rádi bychom také přispěli i jiným způsobem ke zlepšení životního prostředí v obci. V příštím týdnu by se navíc zástupce Alberta velmi rád setkal se zástupcem města Vlašimi. Společnost Výškové práce ČB, která je za celý incident přímo odpovědná, půjde v příštím týdnu podávat vysvětlení na Policii ČR.