Hlavní ukazatele – první čtvrtletí roku 2014

  • Tržby dosáhly výše 9,8 miliardy euro (při konstantních devizových kurzech), což je odrazem nízké inflace a tlaku na objem
  • Online tržby dosáhly výše 362 miliony euro, což představuje na identickém základě nárůst o 20 %
  • Základní provozní marže činila 4,0 % ve srovnání s 4,1 % v loňském roce
  • Ve Spojených státech byl spuštěn nový program, jehož cílem je zlepšit nabídku pro zákazníky
  • Stabilizovaný tržní podíl na zpomalujícím se nizozemském trhu
  • Byla oznámena akvizice prodejen SPAR v České republice a dokončen prodej slovenské divize
  • Byla dosažena principiální dohoda k urovnání kolektivní žaloby v kauze „Waterbury”

Zaandam, NizozemíSpolečnost Ahold dnes zveřejnila své finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2014.

Generální ředitel společnosti Dick Boer je komentoval slovy: „Trendy v tržbách za první čtvrtletí byly podobné předchozímu období a dosažené výsledky zůstávají na úrovni stejného období loňského roku. Důvodem je nízká inflace a tlak na objem prodejů na všech trzích, kde působíme.”

„Ve Spojených státech jsme se rozhodli spustit nový program, jehož cílem je zlepšit nabídku pro naše zákazníky. Program bude spočívat v investici do kvality a sortimentu čerstvých potravin, školení zaměstnanců a cíleném snižování cen ve všech našich divizích. V Nizozemí se náš tržní podíl v porovnání s předchozím obdobím stabilizoval a i nadále se zaměřujeme na další zlepšování a rozšiřování sortimentu tak, abychom posílili svou pozici na trhu.”

„Ve Spojených státech a Nizozemí rozšiřujeme naše online aktivity a i proto jsme potěšeni růstem 20 % na identickém základě.”

„V příštím čtvrtletí očekáváme podobné obchodní podmínky, jaké byly v prvním čtvrtletí, a zároveň předpokládáme investice do nabídky pro zákazníky a budoucího růstu.”

Hospodářské výsledky

v milionech EUR, svýjimkou dat o podílu

Q1 2014

Q1 2013

% změna

% změna při konst. devizových kurzech

Čisté tržby

9 821

10 074

(2,5) %

0,3 %

Základní provozní zisk

392

418

(6,2) %

(4,1)%

Základní provozní marže

4,0 %

4,1 %

 

 

Provozní zisk

380

347

9,5 %

11,2 %

Zisk z pokračujících operací

235

211

11,4 %

13,9%

Čistý zisk*

50

1 951

(97,4) %

(97,4) %

Výnos na akcii

0,05

1,88

(97,3) %

(97,2) %

*Čistý zisk byl nižší primárně kvůli vyrovnání v kauze Waterbury, k němuž došlo v prvním čtvrtletí roku 2014 a kdy bylo zaplaceno 177 milionů euro (215 s daní ve výši 38 milionů euro) a též kvůli zvýšenému zisku v prvním kvartálu roku 2013 ve výši 1,748 milionů euro v důsledku odprodeje bývalého společného podniku ICA. Bez příjmu z prodeje ICA byl čistý zisk 203 miliony.

Hospodaření Aholdu v České republice 

v milionech euro

Q1 2014

Q1 2013

% změna

% změna při konst. devizových kurzech

Čisté tržby

415

439

(5,5) %

1,2 %

Základní provozní zisk

9

7

28,6 %

37,6 %

Základní provozní marže

2,2 %

1,6 %

   

Růst identických tržeb mimo PHM

0,5 %

(0,5) %

   

Srovnatelný růst tržeb mimo PHM

0,6 %

(0,5) %

   

Při konstantních devizových kurzech bylo dosaženo zvýšení čistých tržeb o 1,2 % na 415 milionů euro, což zahrnuje růst identických tržeb ve výši 0,5 % a otevření dvou nových prodejen v průběhu uplynulého roku.

Při odečtení pozitivního dopadu povelikonočního týdne připadajícího na druhé čtvrtletí byl růst identických tržeb mírně negativní. Nový formát hypermarketů dosáhl vyššího růstu než naše další stávající formáty. Na nový formát bylo dosud přestavěno 16 ze 43 prodejen typu kompaktních hypermarketů.

Základní provozní marže dosáhla 2,2 %, tj. o 0,6 procenta více než loni, což je výsledkem rostoucího zaměření na nákup.

Zavedli jsme nový sortiment pečiva a dál investovali do zlepšení nabídky ovoce a zeleniny. Náš podíl akčních tržeb byl výrazně vyšší než v loňském roce, což odráží silnou roli akčních nabídek na českém trhu.

V prvním čtvrtletí roku jsme rovněž oznámili akvizici prodejen SPAR v České republice. Albert se tak stane maloobchodní jedničkou na českém trhu (akvizice podléhá schválení antimonopolním úřadem). Rovněž jsme dokončili prodej naší slovenské divize.

                                                                             

Použití non-GAAP finančních opatřeních

Tato zpráva o výsledcích obsahuje následující non-GAAP finanční opatření.

Srovnatelné tržby bez čistých tržeb z prodeje pohonných hmot

Identické tržby plus čisté tržby z náhradních prodejen v místní měně bez započtení tržeb z prodeje pohonných hmot. Z důvodu, že ceny pohonných hmot vykazovaly podstatně vyšší volatilitu než ceny potravin, vedení společnosti Ahold je přesvědčeno, že vyjmutí čistý tržeb z pohonných hmot nabídne lepší obrázek o vývoji identických tržeb.

Upozornění

Tato tisková zpráva obsahuje sdělení orientovaná do budoucnosti. Tato sdělení neodkazují k historickým skutečnostem, nýbrž ke skutečnostem očekávaným, a to na základě aktuálních názorů a předpokladů vedení společnosti. Jako taková obsahují známá i neznámá rizika a nejistoty, jejich vlivem by se skutečné výsledky, výkon nebo události mohly významně odlišovat od těch obsažených ve výše uvedených sděleních. Tato sdělení orientovaná do budoucnosti obsahují, byť nikoli výlučně, sdělení týkající se růstové strategie společnosti Ahold. Tato sdělení podléhají rizikům, nejistotám a dalším faktorům, pod jejichž vlivem by se skutečné výsledky mohly významně odlišovat od výsledků vyjádřených nebo implikovaných těmito sdělením. Mnohá z těchto rizik a nejistot nedokáže společnost Ahold ovlivnit nebo přesně předpovědět: jsou to mimo jiné ekonomická a politická situace, fluktuace devizových nebo úrokových sazeb, zvýšení nebo jiné změny v konkurenci, schopnost společnosti Ahold úspěšně implementovat a dokončit své plány a strategie, přínosy generované plány a strategiemi společnosti Ahold, změny likvidity společnosti, činy konkurence, třetích stran a další faktory zmiňované v komunikaci společnosti Ahold. Čtenáři jsou varováni před tím, aby těmto sdělením orientovaným do budoucnosti připisovali větší váhu, než jako mají k datu svého zveřejnění. Společnost Ahold se zříká jakékoli povinnosti informace obsažené v této zprávě jakkoli aktualizovat – pokud zákonné požadavky nestanoví jinak. Mimo Nizozemsko se společnost Koninklijke Ahold N.V., což je její registrovaný název, prezentuje pod názvy Royal Ahold nebo jednoduše Ahold.

Finanční kalendář

Finanční rok Aholdu sestává z 52 týdnů a končí 28. prosince 2014. Čtvrtletí jsou rozdělena následovně:

První čtvrtletí (16 týdnů)                              30. prosince 2013 až 20. dubna 2014

Druhé čtvrtletí (12 týdnů)                            21. dubna až 13. července 2014

Třetí čtvrtletí (12 týdnů)                               14. července až 5. října 2014

Čtvrté čtvrtletí (12 týdnů)                            10. října až 28. prosince 2014