Ahold dosáhl velmi dobrých výsledků, a to hlavně díky dobrému výkonu prodejen a výraznému nárůstu online prodeje

  • 21,4 % nárůst tržeb skupiny v posledním čtvrtletí na částku 9,8 miliardy euro (nárůst o 11,8 % při konstantních devizových kurzech)
  • 4,3 % nárůst tržeb v posledním čtvrtletí bez započítání pohonných hmot (při konstantních devizových kurzech a úpravou o jeden započítaný týden navíc)
  • Pokračoval zrychlený nárůst online tržeb - při konstantních devizových kurzech vzrostly čisté tržby v posledním čtvrtletí o 29,1 %.
  • Základní provozní zisk vzrostl až o 39,4 % na 421 milionů euro; základní provozní marže ve výši 4,3 %
  • Silné toky volné hotovosti 401 milionů euro. Celkem za rok dosáhly objemu 1 184 milionů euro.
  • Byla navržena dividenda ve výši 0,52 euro, což oproti loňskému roku představuje nárůst o 8,3 %.
  • Navrhovaná fúze s Delhaize běží dle plánu a bude uzavřena v polovině roku 2016; mimořádná valná hromada se uskuteční 14. března

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zaandam, Nizozemsko – Společnost Ahold dnes oznámila finanční výsledky za čtvrtý kvartál a celý rok 2015, které odrážejí dobrý výkon na všech klíčových trzích a ve všech formátech. Tyto výsledky zahrnují čisté roční tržby ve výši 38 miliard euro. Výsledek byl příznivě ovlivněn vynikajícím výkonem prodejen zejména v období Vánoc, a také výrazným nárůstem tržeb z prodejů online.

Generální ředitel společnosti Dick Boer výsledky komentoval slovy:

„Se silným zaměřením na podporu našich skvělých globálních značek a s investicí do služeb zákazníkům a jejich rychle se měnícím zájmům a potřebám se nám podařilo udělat velký pokrok a dosáhnout výborných provozních i finančních výsledků za poslední čtvrtletí i celý rok 2015.“

„Zrychlili jsme zavádění inovací, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout ještě čerstvější zboží a také lepší poměr ceny a hodnoty. Tento pokrok byl podpořen významnými úsporami z programu Simplicity, které jsme zpět investovali. Jsme potěšeni reakcí našich zákazníků a oceňujeme skvělou práci našich zaměstnanců. Výsledkem jsou silné tržby, zvýšený tržní podíl a nárůst provozního zisku skupiny za celý rok.“

„V Nizozemsku se prodeje i nadále drží na vysoké úrovni a identické tržby vzrostly o 3,2 %. To je odrazem naší úspěšné vícekanálové prodejní strategie, silných tržeb během období Vánoc a pozitivního vývoje tržeb v řetězci Albert Heijn. Zákazníci řetězce Albert Heijn profitují ze širší a inovované nabídky sortimentu a rozšíření zdravých produktů v odděleních čerstvých výrobků, což se odrazilo na nárůstu tržního podílu za poslední kvartál i celý rok 2015.“

„Ve Spojených státech vzrostly tržby bez prodeje pohonných hmot o 4,1 %, se započítáním jednoho týdne roku 2015 navíc. Udělali jsme pokrok v investicích do kvality i cen, což se odráží zejména v růstu identických tržeb a nárůstu tržního podílu, zejména v oblasti New York Metro, kde jsme dále posílili svou pozici úspěšnou konverzí dvaceti pěti bývalých prodejen A&P.“

„Naše online výsledky byly také příznivé a v posledním čtvrtletí jsme dosáhli nárůstu spotřebitelských tržeb téměř 30 procent. Bol.com si udržel pozici jedničky na nizozemském retailovém online trhu a dobré výsledky vykázal zejména v prosinci. Peapod a ah.nl zůstávají na svých online trzích rovněž předními prodejci potravin.“

V neposlední řadě naše navrhovaná fúze s Delhaize pokračuje podle plánu. Kombinace Aholdu a Delhaize vytvoří ještě silnějšího maloobchodního leadera, z čehož budou profitovat naši zákazníci i partneři. Zároveň budeme moci dále stavět na pozici našich respektovaných a oblíbených značek v komunitách, kde působíme.“

Výsledky skupiny:

TZ_Financni_vysledky_Ahold_Q4+2015-1-world

Hospodaření společnosti Ahold v České republice:

TZ_Financni_vysledky_Ahold_Q4+2015-2-CR

V posledním čtvrtletí roku 2014 vzrostly při konstantních devizových kurzech čisté tržby o 4,2 % na 461 milionů euro. Při srovnání s upravenými prodeji za čtvrtý kvartál roku 2014 čisté tržby poklesly při konstantních devizových kurzech o 1,8 %. Pokles odráží prodej pěti obchodů SPAR ve třetím čtvrtletí, k němuž došlo na základě rozhodnutí regulačních úřadů po akvizici.

Vykázali jsme dobré tržby během vánočních svátků. Tržby v našich supermarketech nadále rostly, neboť zákazníci oceňují investice v rámci konceptu Favourite do inovací i nabídky. Během čtvrtletí jsme dokončili implementaci konceptu Favorite i ve větších prodejnách, které byly dříve součástí sítě SPAR. Růst identických tržeb v těchto prodejnách byl sice stále negativní, nicméně vidíme příslib ve výrazném zlepšení, k němuž došlo v průběhu čtvrtletí.

Český trh je silně ovlivňován promočními nabídkami a velká část cenových akcí byla spuštěna ve druhé polovině roku. Naše obchody nebyly výjimkou, přičemž i nadále klademe důraz na vysoký podíl lokálních produktů a atraktivní marketingové kampaně. Albert získal prestižní Národní cenu kvality, která oceňuje firmy, jež systematicky zlepšují kvalitu svých aktivit, vykazují kreativitu a inovaci a dosahují tak lepších výsledků.

Zlepšení základní provozní marže na 3,5 % oproti předchozímu čtvrtletí bylo v České republice částečně dáno jednorázovými položkami. Provozní marže 1,5 % za celý rok byla ovlivněna jednorázovým výdajem ve výši 7 milionů euro na integraci prodejen SPAR. Loňská marže byla ovlivněna provozní ztrátou 12 milionů euro z prodejen SPAR, z čehož 6 milionů bylo zaúčtováno v posledním čtvrtletí.

Korporátní centrum

Základní náklady korporátního centra činily 7 milionů euro, což představuje oproti předchozímu roku pokles o 11 milionů. Ke snížení přispěl benefit ve výši 17 milionů eur z pojistných aktivit (odrážející zejména nepeněžní benefity z vyšších diskontních sazeb). Základní náklady korporátního centra vzrostly kromě pojistných aktivit na 29 milionů euro oproti 23 milionům v předchozím roce.

Výhled

Pro rok 2016 očekáváme základní provozní marže v souladu s trendy za celý rok 2015, tedy s výjimkou možného dopadu navrhované fúze se společností Delhaize. I nadále plánujeme průběžně investovat do nabídky pro naše spotřebitele prostřednictvím úspor dosažených v programu Simplicity, přičemž očekáváme, že v roce 2016 ušetříme prostřednictvím tohoto programu 350 milionů euro. Naše online obchodní činnosti jsou na dobré cestě dosáhnout v roce 2017 vytyčeného cíle 2,5 miliard euro spotřebitelských tržeb. Plánujeme investovat do logistické infrastruktury v Nizozemsku, postavit nové distribuční centrum pro Albert Heijn a další pro bol.com, což by se mělo v roce 2016 projevit zvýšenými kapitálovými výdaji ve výši zhruba 1 miliardy euro.

Finanční kalendář

Finanční kalendář Aholdu má 52 nebo 53 týdnů a končí v neděli, která je nejblíže 31. prosinci.

Finanční rok Aholdu 2015 má 53 týdnů a končí 3. ledna 2016. Čtvrtletí v roce 2015 jsou:

První čtvrtletí (16 týdnů) - 29. prosinec 2014 až 19. duben 2015

Druhé čtvrtletí (12 týdnů)  - 20. duben až 12. červenec 2015

Třetí čtvrtletí (12 týdnů)  - 13. červenec až 4 říjen 2015

Čtvrté čtvrtletí (13 týdnů) - 5. říjen 2015 až 3. leden 2016

 

Finanční rok Aholdu 2016 má 52 týdnů a končí 1. ledna 2017. Čtvrtletí v roce 2016 jsou:

 

První čtvrtletí (16 týdnů) - 4. leden až 24. duben 2016

Druhé čtvrtletí (12 týdnů)  - 25. duben až 17. červenec 2016

Třetí čtvrtletí (12 týdnů) - 18. červenec až 9. říjen 2016

Čtvrté čtvrtletí (12 týdnů) - 10. říjen 2016 až 1. leden 2017

Upozornění

Tato tisková zpráva obsahuje sdělení orientovaná do budoucnosti. Tato sdělení neodkazují k historickým skutečnostem, nýbrž ke skutečnostem očekávaným, a to na základě aktuálních názorů a předpokladů vedení společnosti. Jako taková obsahují známá i neznámá rizika a nejistoty, jejich vlivem by se skutečné výsledky, výkon nebo události mohly významně odlišovat od těch obsažených ve výše uvedených sděleních. Tato sdělení orientovaná do budoucnosti obsahují, byť nikoli výlučně, sdělení týkající se dividend a výplatního poměru, zpětného odkupu akcií, konkurence na trzích, na kterých Ahold působí, zákazníků, úspory nákladů a zlepšení účinnosti investic, penzijních nákladů a peněžních příspěvků, volného cash flow, kapitálových výdajů, úrokových nákladů, efektivní daňové sazby, splácení dluhu, peněžních prostředků vratných akcionářům, likvidity, kapitálové struktury, ukazatele zadluženosti, dohod s uživateli licence, synergie vyplývající z propojení aktivit, schopnosti Aholdu rozšířit svou geografickou působnost, sporu o franšízy Albert Heijn a podílu GRO. Tato sdělení podléhají rizikům, nejistotám a dalším faktorům, pod jejichž vlivem by se skutečné výsledky mohly významně odlišovat od výsledků vyjádřených nebo implikovaných těmito sdělením. Mnohá z těchto rizik a nejistot nedokáže společnost Ahold ovlivnit nebo přesně předpovědět: jsou to mimo jiné ekonomická a politická situace, fluktuace devizových nebo úrokových sazeb, zvýšení nebo jiné změny v konkurenci, schopnost společnosti Ahold úspěšně implementovat a dokončit své plány a strategie, přínosy generované plány a strategiemi společnosti Ahold, změny likvidity společnosti, činy konkurence, třetích stran a další faktory zmiňované v komunikaci společnosti Ahold. Čtenáři jsou varováni před tím, aby těmto sdělením orientovaným do budoucnosti připisovali větší váhu, než jakou mají k datu svého zveřejnění. Společnost Ahold se zříká jakékoli povinnosti informace obsažené v této zprávě jakkoli aktualizovat – pokud zákonné požadavky nestanoví jinak. Mimo Nizozemsko se společnost Koninklijke Ahold N. V., což je její registrovaný název, prezentuje pod názvy Royal Ahold nebo jednoduše Ahold.