Ukazatele – čtvrté čtvrtletí

 • Tržby dosáhly výše 7,8 miliardy euro (nárůst 5,1 % při konstantních devizových kurzech)
 • Provozní zisk činil 355 milionů euro (nárůst o 4,1 %)
 • Provozní marže 4,5 % (Q4 2011: 4,7 %)
 • Provozní zisk dosáhl výše 156 milionů euro – pokles o 52,4 % v důsledku dopadu jednorázových položek

Celý rok

 • Čistý zisk činil 827 milionů euro (2011: 1 017 milionu)
 • Volné peněžní toky 1,2 miliardy euro (nárůst o 223 milionů)
 • Nárůst dividendy o 10 % na 0,44 euro za akcii
 • Nový program zpětného odkupu akcií ve výši 500 milionů euro

Amsterdam, Nizozemí Společnost Ahold dnes zveřejnila své souhrnné výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2012.

Generální ředitel společnosti Dick Boer je komentoval slovy: „Naše firma si vedla dobře i ve čtvrtém čtvrtletí roku. Zvýšili jsme tržby a posílili tržní podíl na všech svých trzích. Zvýšil se základní provozní zisk, pokud odečteme 199 milionů euro investovaných do opravných a jednorázových položek týkající se penzí a nákladů na restrukturalizaci.”

„V roce 2012 jsme začali sklízet plody strategie Reshaping Retail, aktivně jsme pracovali s požadavky a potřebami zákazníků a využívali příležitostí k růstu jak na stávajících, tak nových trzích. Díky tomu jsme byli schopni letošními solidními výsledky navázat na řadu předcházejících úspěšných let. Při konstantních devizových kurzech naše čisté tržby vzrostly o 3,5 % a základní provozní marže dosáhla 4,3 % navzdory obtížným podmínkám na trhu. Volné peněžní toky dosáhly rekordní výše 1,2 miliardy euro, což je důkazem našich vynikajících schopností generovat hotovost. Rovněž nás potěšil nárůst tržního podílu ve stále konkurenčnějším prostředí na všech trzích, kde působíme.”

„V průběhu roku se zákazníci zaměřovali stále více na cenu a akční nabídky, zároveň však nebyli ochotni ke kompromisům ve věci kvality. V reakci na to jsme zjednodušili své procesy a snížili náklady tak, abychom mohli poskytovat svým zákazníkům nejlepší poměr ceny a kvality. Cíl programu snižování nákladů pro období 2012 - 2014 jsme tak mohli zvýšit z 350 na 600 milionů euro. A to díky dalšímu zjednodušování a optimalizaci obchodních procesů tam, kde vidíme příležitost, a díky zvyšování zisku svých vlastních značek.”

„Jako součást naší strategie rozšiřujeme svou nabídku pro zákazníky. Naše americké pobočky zlepšují produktové řady svých vlastních značek, aby zákazníkům poskytly větší výběr na různé cenové úrovni. Budujeme své klíčové pobočky na obou kontinentech tak, abychom zákazníkům nabídli více alternativ pro nakupování. V oblasti prodeje potravin po internetu se nám podařilo dosáhnout dvouciferného růstu. Akvizice online prodejce bol.com nám umožnila nabídnout belgickým a holandským zákazníkům podstatně širší výběr nepotravinového zboží. Zákazníci oceňují výdejní místa, která jsme letos zavedli, například první v rámci značky Peapod ve Spojených státech a vůbec první takový formát v Nizozemsku.”

„Dne 11. února jsme oznámili dosažení dohody s investičním fondem Hakon Invest ve věci prodeje našeho šedesátiprocentního podílu v řetězci ICA za 21,2 miliardy švédských korun, včetně dividendy 1,2 miliardy za rok 2012. Nadále se hodláme soustřeďovat na ty firmy, které plně ovládáme a budeme usilovat o zvýšení jejich hodnoty pro akcionáře. Transakce s Hakon Invest bude dokončena v polovině tohoto roku.”

„Hodláme pokračovat ve vyváženém přístupu k alokaci kapitálu, tj. budeme investovat do růstu a zároveň usilovat o atraktivní návratnost pro akcionáře. Navrhujeme nárůst dividendy ve výši 10 % na 0,44 euro na akcii, tedy výplatu 44 % očištěného zisku z probíhajících operací. Silná likvidní pozice nám rovněž umožňuje spustit nový program zpětného odkupu akcií ve výši 500 milionů euro pro následujících 12 měsíců.”

„Ve výhledu pro rok 2013 zůstáváme opatrní, nicméně podobně jako v roce předchozím hodláme naplňovat svou strategii Reshaping Retail. I nadále budeme usilovat o zjednodušování procesů a snižování nákladů tak, abychom mohli dále rozšiřovat svou nabídku a zlepšovat poměr ceny a hodnoty pro své zákazníky. Hodláme investovat do růstu a zároveň usilovat o návratnost kapitálu investovaného do horního kvartálu našeho sektoru. Jsme přesvědčeni, že naše firmy mají dobrou výchozí pozici do budoucnosti a všichni budeme usilovat o to, abychom našim zákazníkům poskytovali každodenně co nejvyšší zákaznický komfort.”

I nadále pokračujeme v naplňování naší strategie Reshaping Retail, zaměřujeme se na to, abychom svým zákazníkům poskytli nejlepší poměr ceny a hodnoty a zlepšili svou pozici v konkurenčním boji.

Dále investujeme do ziskového růstu a snažíme se využívat nových příležitostí. Během minulého čtvrtletí jsme zvýšili počet našich obchodů v Belgii na 11 a v Německu na 3. Řetězec Gall & Gall dokončil integraci akvizice devíti prodejen. V České republice probíhal remodelling prodejen na nový formát kompaktního hypermarketu a síť Albert ke konci roku provozovala devět prodejen v tomto novém formátu. Řetězec Stop & Shop koupil dva supermarkety v Nové Anglii. Online prodej – ve Spojených státech i Nizozemsku – vykázal opět dvouciferný růst.Online prodejny potravin
Peapod a albert.nl v současné době provozují 11 výdejních míst a zákazníci bol.com v Nizozemsku si své nákupy mohou vyzvedávat v 59 větších prodejnách Albert Heijn. Oznámili jsme rovněž navýšení úsporného programu pro roky 2012 - 2014 na 600 milionů eur, včetně nákupu a promoční efektivity.

Korporátní výsledky:

Hospodaření Aholdu v České republice a na Slovensku

Ve čtvrtém čtvrtletí poklesly čisté tržby o 2,2 % na 404 milionů euro. Při konstantních devizových kurzech byl pokles čistých tržeb 3,0 %. Identické tržby poklesly o 3,3 % (2,5 % bez pohonných hmot). Tržby v České republice ovlivnila slabší kupní síla zákazníků po zvýšení sazby DPH. V České republice byly naše identické tržby vyšší, než je průměr trhu, navíc se nám podařilo zvýšit tržní podíl. Naše česká pobočka dosáhla nejvyššího provozního zisku od vstupu na český trh, což je výsledkem zejména solidního postavení na trhu, dobrého portfolia prodejen a efektivity dosažené v uplynulých letech. Na Slovensku byly během roku započteny opravné položky ve výši 17 milionů euro. Provozní marže v České republice a na Slovensku činila 2,2 % oproti 1,9 % v loňském roce.

Za celý rok poklesly čisté tržby o 3,7 % na 1,7 miliardu euro. Při konstantních devizových kurzech činil pokles 1,8 %. Identické tržby poklesly o 2,3 % (2,2 % bez pohonných hmot). Provozní marže činila 1,3 % oproti 1,2 % v loňském roce.

Použití non-GAAP finančních opatřeních

Tato zpráva o výsledcích obsahuje následující non-GAAP finanční opatření:

 • Čisté tržby při konstantních devizových sazbách : Čisté tržby při konstantních devizových sazbách vylučují dopad použití různých devizových kurzů pro překlad výsledků dosažených dceřinými společnostmi nebo podniky se společnou majetkovou účastí na euro. Pro účely srovnání jsou finanční informace o předchozím roce nebo čtvrtletí upraveny za použití průměrného devizového kurzu za daný rok či čtvrtletí, a to za účelem odhadnutí tohoto devizového dopadu. Vedení společnosti Ahold je přesvědčeno, že tento postup nabízí lepší obrázek o výkonu zahraničních poboček společnosti Ahold nebo firem se společnou majetkovou účastí.
 • Čisté tržby v místní měně : V jistých případech jsou čisté tržby uváděny v místní měně. Vedení společnosti Ahold je přesvědčeno, že tento postup nabízí lepší obrázek o výkonu zahraničních poboček společnosti Ahold.
 • Identické tržby : Čisté tržby dosažené týmiž prodejnami v místní měně za srovnatelné období.
 • Identické tržby mimo čisté tržby z prodeje pohonných hmot : Protože ceny pohonných hmot vykazovaly podstatně vyšší volatilitu než ceny potravin. Vedení společnosti Ahold je přesvědčeno, že vyjmutí čistý tržeb z pohonných hmot nabídne lepší obrázek o vývoji identických tržeb.
 • Srovnatelné tržby : Identické tržby plus čisté tržby z náhradních prodejen v místní měně. Srovnatelné tržby jsou vykazovány pouze za Spojené státy.

Vedení společnosti je přesvědčeno, že tato non-GAAP finanční opatření umožňují lépe pochopit provozní a finanční výkon společnosti Ahold. Tyto non-GAAP finanční informace je třeba chápat jako doplňkové a nikoli jako náhradu informací podle IFRS.

Upozornění

Tato tisková zpráva obsahuje sdělení orientovaná do budoucnosti. Tato sdělení neodkazují k historickým skutečnostem, nýbrž ke skutečnostem očekávaným, a to na základě aktuálních názorů a předpokladů vedení společnosti. Jako taková obsahují známá i neznámá rizika a nejistoty, jejich vlivem by se skutečné výsledky, výkon nebo události mohly významně odlišovat od těch obsažených ve výše uvedených sděleních. Tato sdělení orientovaná do budoucnosti obsahují, byť nikoli výlučně, sdělení týkající se růstové strategie společnosti Ahold. Tato sdělení podléhají rizikům, nejistotám a dalším faktorům, pod jejichž vlivem by se skutečné výsledky mohly významně odlišovat od výsledků vyjádřených nebo implikovaných těmito sdělením. Mnohá z těchto rizik a nejistot nedokáže společnost Ahold ovlivnit nebo přesně předpovědět: jsou to mimo jiné ekonomická a politická situace, fluktuace devizových nebo úrokových sazeb, zvýšení nebo jiné změny v konkurenci, schopnost společnosti Ahold úspěšně implementovat a dokončit své plány a strategie, přínosy generované plány a strategiemi společnosti Ahold, změny likvidity společnosti, činy konkurence, třetích stran a další faktory zmiňované v komunikaci společnosti Ahold. Čtenáři jsou varováni před tím, aby těmto sdělením orientovaným do budoucnosti připisovali větší váhu, než jako mají k datu svého zveřejnění. Společnost Ahold se zříká jakékoli povinnosti informace obsažené v této zprávě jakkoli aktualizovat – pokud zákonné požadavky nestanoví jinak. Mimo Nizozemsko se společnost Koninklijke Ahold N.V., což je její registrovaný název, prezentuje pod názvy Royal Ahold nebo jednoduše Ahold.

Více informací:

Judita Urbánková – Director PR & Communications Manager
Supermarkety a hypermarkety Albert
AHOLD Czech Republic, a.s.
Radlická 117, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice
Praha 7
Tel.:+420 234 004 794
Mobil: +420 724 042 032

judita.urbankova@ahold.com
www.albert.cz

Linda Hodíková – Senior PR
Euro RSCG Public Relations, s.r.o.
Expo 58, Letenské sady 1500,
Tel.:+420 220 397 681
Mobil: +420 725 786 768

linda.hodikova@eurorscg.cz