Organizace, které se starají o děti a rodiny ze sociálně ohroženého prostředí, se snaží vypořádat se situací, jak nejlépe umí. „Prostředky z naší výzvy využijí například k obstarání ochranných prostředků, dezinfekcí, pomůcek k domácí výuce, vitaminů, bezkontaktních teploměrů, tonerů na tisk úkolů do školy, hygienických potřeb nebo i na doučování dětí,“ říká Petra Režná, programová manažerka Nadačního fondu Albert. „Dětské domovy a výchovné ústavy teď řeší nelehkou situaci spojenou s domácí výukou dětí, na kterou nebyly připravené a ani vybavené,“ upřesňuje.

 

dd kromerizNečekaná opatření znamenají pro organizace náklady, se kterými nepočítaly, a vítají každou pomoc. „Díky podpoře od Nadačního fondu Albert pořídíme několik notebooků pro domácí přípravu dětí do školy a plnění on-line výuky. Jsme velmi rádi, že je v těchto náročných dnech někdo s námi. Nejde jen o finanční a materiální podporu, ale i o projev účasti a zájmu o naši práci, problematiku a o děti, a to je snad ještě důležitější a významnější,“ řekla Martina Hladíková, ředitelka Výchovného ústavu ve Velkém Meziříčí.

Největší zájem o pomoc projevily organizace v Ústeckém kraji. Do čtrnácti z nich poputuje celková podpora ve výši 250 000 korun. „Se spoustou žadatelů spolupracujeme v průběhu roku a chceme jim být nápomocní i teď, kdy to o to víc potřebují. Dělají maximum pro děti, aby se s nastalou situací vypořádaly. Doufáme ale, že již brzy se budou moci vrátit ke všem volnočasovým aktivitám, které s radostí podporujeme,“ uzavírá Petra Režná. 

Nadační fond Albert v loňském roce oslavil 10 let fungování. Během této doby podpořil nebo proškolil desítky tisíc dětí a zorganizoval množství projektů. Mezi jeho dlouhodobé aktivity patří Bertík pomáhá, Obchůdky s Albertem, Do Alberta na praxi nebo vzdělávací program Zdravá 5, který je akreditovaný MŠMT.

dd namest