Obchůdky s Albertem jsme organizovali již po osmé. Většina dětských domovů a neziskových organizací se účastnila opakovaně, ale přibyli i nováčci. Je hezké sledovat, jak se dětské domovy v projektu zdokonalují,“ říká Petra Režná, manažerka Nadačního fondu Albert.

Celý výtěžek putuje přímo dětem do konkrétních organizací

Projekt Nadačního fondu Albert děti seznamuje se základy finanční gramotnosti, nakládání s penězi i naučí je zorientovat se v prostředí obchodu. Malí obchodníci si tak zábavnou formou osahaly celý koloběh výrobku od přípravy, až po jeho prodej. „Díky Obchůdkům získávají děti ze sociálně ohroženého prostředí praktické dovednosti z oblasti cenotvorby, prodeje, marketingu i komunikace, navíc se dostanou do prostředí, ve kterém se běžně nepohybují,“ dodává Petra Režná.

Nadační fond Albert poskytl zapojeným organizacím finanční příspěvek na nákup materiálu a proškolení lektoři dětem předali cenné rady z oblasti cenotvorby, marketingu nebo komunikace se zákazníky. Vlastnoručně vyrobené výrobky pak děti nabízely v rámci adventních stánků v obchodech Albert od 19. listopadu do 21. prosince.

Dětským domovům se letos díky projektu Obchůdky s Albertem podařilo utržit celkem částku téměř 600 tisíc korun. Celý výdělek putoval přímo do jednotlivých zapojených organizací. S utrženými penězi mohou naložit podle vlastního uvážení. V některých domovech peníze využijí například na nákup potřebného vybavení a materiálu na vyrábění dalších výrobků nebo třeba na společný výlet či večeři.

Obchudky s Albertem DD D Pocernice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchůdky s Albertem pomáhají

„Do Obchůdků s Albertem jsme se zapojili již po několikátá a rádi v tom budeme pokračovat. Děti se při výrobě dozvěděly spoustu zajímavých informací hravou formou,“ říká Monika Hrabovská, vychovatelka dětského domova Zášová. „Díky skvělému přístupu zákazníků i zaměstnanců na prodejně se nám podařilo prodat všechny výrobky dokonce už za jedno dopoledne. Největším překvapením pro nás ale byla dobrosrdečnost dvou zaměstnankyň, které zakoupené výrobky darovaly nemocným dětem, Onkoláčkům. Naše děti se proto rozhodly výrobky, které jsme schovali pro další den, nemocným dětem také darovat.“ 

Do projektu se mohly přihlašovat organizace napříč všemi regiony. Vybraná částka dosahující 600 tisíc opakuje loňskou, stejně úspěšnou výši, která byla zároveň nejvyšší utrženou částkou od startu projektu v roce 2012. Nejúspěšnější Obchůdek otevřely stejně jako loni děti z prostějovského dětského domova v místním hypermarketu Albert. Vydělaly si díky štědrým zákazníkům přes 20 tisíc korun.