Jak (ne)svačí čeští školáci

V rámci kampaně „Jak (ne)svačí čeští školáci“ se Albert snažil upozornit skutečnost, že se stále více dětí potýká s obezitou a dalšími zdravotními problémy, které jsou způsobené špatnými stravovacími návyky. Poukázal na význam vyváženého a pravidelného jídelního režimu, a to především na důležitost svačin. Albert na projektu spolupracoval s iniciativou „Vím, co jím“ a s řadou specialistů na výživu, kteří veřejnosti poskytli odborné rady, jak by měl vypadat správný vyvážený jídelníček. Na projektu se podílel také Nadační fond Albert se svým programem Zdravá 5. Ten se rovněž věnuje zásadám zdravé výživy u dětí předškolního a školního věku.

„Díky velkému zájmu ze strany médií o téma stravování českých dětí se nám podařilo zvýšit povědomí veřejnosti o této problematice, a to je pro nás to nejdůležitější,“ uvádí Dagmar Krausová, manažerka externí komunikace obchodního řetězce Albert. „Ocenění za naši práci si velmi vážíme a zároveň bychom rádi poděkovali všem, kteří s námi na projektu spolupracovali.“

Albertoviny si získaly oblibu

Albertoviny, interní noviny společnosti určené především pro zaměstnance supermarketů a hypermarketů Albert, začaly vycházet již v roce 2012. Za velmi krátkou dobu si získaly mezi zaměstnanci oblibu, které se těší dosud. Albertoviny přináší každé dva týdny informace o aktuálním dění ve společnosti a na maloobchodním trhu a současně reagují na situace, které se odehrávají při každodenním provozu prodejen.

„Albertoviny mají zásadní vliv na informovanost našich zaměstnanců, a proto klademe velký důraz jak na grafickou, tak i obsahovou stránku, aby byly pro čtenáře zajímavé. Zaměstnanci se navíc na přípravě novin také sami podílí svými příspěvky a podle zpětné vazby víme, že jsou mezi nimi Albertoviny velmi oblíbené. O to více nás těší i uznání ze strany porotců České ceny za PR,“ říká Radim Nejman, manažer interní komunikace obchodního řetězce Albert.