nc„Jsem opravdu hrdý, že Albert byl oceněn v oblasti kvality a to na základě hodnocení nezávislé organizace. Tato cena je pro Albert velmi významná ve vztahu k českým zákazníkům, pro které je kvalita potravin a vysoké standardy procesů s tím souvisejících stále důležitější,“ říká Jesper Lauridsen, generální ředitel obchodního řetězce Albert. „Uvědomuji si, že za tímto významným oceněním stojí zejména tvrdá a dlouhodobá práce našich kolegů, kterých je v tuto chvíli již 17 tisíc, i výborná spolupráce se stovkami našich českých dodavatelů. Všem bych tímto rád poděkoval za jejich vysoké pracovní nasazení a skvělou týmovou práci. Národní cena kvality, kterou Albert obdržel, je důkazem, že můžeme být právem hrdi, že patříme mezi špičku českého maloobchodu. Ocenění je pro nás také závazkem se stále zdokonalovat a být lepší každý den! Slova díků patří ale také našim zákazníkům, kteří se do našich prodejen rádi vracejí. Poděkovat bychom jim tak chtěli formou speciální akční nabídky vybraných produktů od našich českých dodavatelů,“ dodává Jesper Lauridsen.

Národní cena kvality ČR je každoročně udělována již od roku 1995. Jejím cílem je veřejně ocenit společnosti, které systematicky zlepšují úroveň svých činností a dosahují tak lepších výsledků. Cena zároveň slouží jako inspirace a povzbuzení dalších firem. Národní cena kvality ČR je určena organizacím z podnikatelského i veřejného sektoru a je udílena v několika kategoriích.

Program EXCELENCE, ve kterém obchodní řetězec Albert získal Národní cenu kvality ČR, je určen pro společnosti, které dosahují a trvale udržují vysokou úroveň své výkonnosti. Oceněné společnosti musí trvale splňovat nebo dokonce překračovat očekávání svých obchodních partnerů a současně všech zainteresovaných stran. Součástí hodnocení je také úroveň praktického naplňování principů společenské zodpovědnosti v podnikání a především pak každodenní úsilí o zkvalitnění nabídky výrobků a služeb pro koncové zákazníky. Tento program vychází z takzvaného Modelu excelence EFQM, který je v současnosti považován za nejpropracovanější nástroj řízení organizací v Evropě.