„Zodpovědné podnikání je důležitým pilířem strategie společnosti Albert a jsem hrdý, že naše úsilí bylo odměněno. Uvědomuji si, že za tímto významným oceněním stojí zejména tvrdá a dlouhodobá práce našich kolegů, kterých je více než 17.000. Opomenout nelze ani tisíce našich dodavatelů, zvláště pak těch regionálních.  Všem bych tímto rád poděkoval za jejich vysoké pracovní nasazení a skvělou týmovou práci. Velké díky patří i všem zákazníkům, kteří se do našich prodejen rádi vracejí a pro které chceme být lepší každý den,“ říká Jesper Lauridsen, generální ředitel obchodního řetězce Albert.

Ocenění je udělováno na základě plnění hlavních pilířů společenské zodpovědnosti, kterými jsou pro Albert: ochrana klimatu, zodpovědné produkty, zdravý život, vztahy ke komunitám a péče o vlastní zaměstnance. Díky tomu, že zmíněné pilíře byly pevně zapuštěny do všech struktur společnosti, se dnes Albert v mnoha ohledech odlišuje od své konkurence i obecně od dalších podnikatelských subjektů v České republice i Evropě.

Nezisková organizace EFQM byla založena roku 1988 a zabývá se zvýšením konkurenceschopnosti evropské ekonomiky a to především z hlediska udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti firem jakožto základních pilířů moderního podnikání.

Certifikát ČSN je potvrzením, že společnost splňuje veškeré požadavky nové národní normy o společenské odpovědnosti organizací. Oceněná firma se musí věnovat nejen udržitelnému rozvoji, ale také působení v sociální a environmentální oblasti a veškeré tyto aktivity neustále analyzovat a zlepšovat.

Albert ocenění