Obchodní řetězec Albert se neustále snaží nacházet inovativní řešení pro snížení své ekologické stopy. V roce 2013 byl například spuštěn pilotní projekt výměny světelných zdrojů v prodejnách za použití nejnovější světelné techniky. Při výměně světel a zapojení regulace doby svícení v 10 velkých hypermarketech Albert došlo k úspoře 1950 MWh, což představuje roční spotřebu vesnice Přimda. V rámci výměny světelných zdrojů plánuje Albert přejít na LED zdroje.

Svůj nepopiratelný podíl na úsporách energie mají také přestavby a remodelace prodejen supermarket a hypermarket Albert. „Všechny nově vzniklé či remodelované prodejny Albert jsou koncipovány tak, aby v maximální míře šetřily životní prostředí. Snažíme se co nejvíce využívat moderní technologie, vyznačující se vysokou energetickou efektivitou,“ říká Pavel Huml, ředitel oddělení Real Estate obchodního řetězce Albert.

Do remodelovaných prodejen jsou již standardně instalovány chladicí a mrazicí skříně uzavřené skleněnými dveřmi, které nejen šetří energii, ale zároveň pomáhají udržovat kvalitu vystaveného zboží. Mezi tyto nově rekonstruované a zároveň ekologičtější prodejny se v posledních dvou letech zařadily hypermarkety v Brně – Modřicích, Břeclavi, Šumperku, Nymburku, Rakovníku, Vsetíně, Jihlavě a v mnoha dalších městech a obcích.

V současnosti také probíhá příprava postupného zavádění automatického systému ventilace, vytápění a svícení do všech prodejen obchodního řetězce Albert. Tento systém by umožnil efektivnější využití zmiňovaných procesů a vedl by také k optimalizování teploty na prodejnách a zlepšení kvality vzduchu v těchto prostorech.

Investice do inovací a změn v našich prodejnách rozhodně mají smysl z hlediska životního prostředí a dopady na ekonomiku provozu a vnímáme je velmi pozitivně. Díky úspoře energií mají tyto investice velmi rychlou finanční návratnost a z dlouhodobého hlediska nám pomáhají jak snižovat náklady, tak chránit životní prostředí a investovat do nízkých cen potravin,“ dodává Pavel Huml.

albert_uspora