Aktuální situace opět zkouší sílu našeho zdravotnickému systému včetně lékařů, sestřiček a dalšího nemocničního personálu. Všichni tvrdě pracují, aby pomohli co nejvíce pacientům. „Jsme rádi, že máme možnost pomoci zdravotníkům v první linii. Naši lidé v ní také pracují, pro ně máme speciální bonusy jako poděkování a také svačinky,“ říká Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert. „Už na jaře jsme pomáhali v ohniscích na Moravě, vozili jsme čerstvé potraviny do nemocnic. Tohle je naše poděkování za skvělou práci, kterou zdravotníci v nemocnicích dělají. Děkujeme,“ dodává Jiří Mareček. Zdravotníci si mohou doplnit energii čerstvými potravinami, jako jsou bagely, wrapy či saláty nebo ovocem, tyčinkami nebo kávou. Do konce listopadu Albert zaveze nemocnicím celkem 10 000 porcí jídla.

Pro nemocnici Na HDaromolce je to již druhá vlna pomoci od Alberta v tomto roce. „Teď na podzim byl Albert první, kdo se s pomocí ozval. Dary nám pomáhají zajistit pro zdravotníky plnohodnotné svačiny a samozřejmě pozitivní náladu. Jídlo je radost a stává se, že i jediná během celé náročné směny. Zdravotníci nemají mnohdy čas, a tak jim svačiny přijdou vhod a dodají energii mezi jednotlivými úkony,“ komentuje pomoc Miroslav Krotký, vedoucí oddělení stravování Nemocnice Na Homolce. „Nejvíce oblíbené je čerstvé ovoce, ovocné šťávy a samozřejmě čokoláda,“ dodává.

Dar kladnoPotraviny nově směřují také do Kladna. „Zdravotníci díky této pomoci vidí, že si i ostatní kolem nich uvědomují, jak cennou a náročnou práci vykonávají. V těchto darech cítí velkou psychickou podporu a pocit, že v tom nejsou sami. Umožňuje jim to soustředit se jen na péči o nemocné pacienty a nemusí se rozmýšlet, kdy a kam si půjdou koupit svačinu či pití,“ popisuje Michal Feix, ekonomicko-obchodní náměstek Oblastní nemocnice Kladno.

Obě nemocnice se shodují, že podzimní vlna pomoci, která k nim směřuje, je menší, než byla na jaře. „V současné době pozoruji spíše nižší zájem o aktivní nabízení pomoci, než tomu bylo na jaře. Což může samozřejmě souviset s obecně se zhoršující ekonomickou situací řady podniků,“ předpokládá Michal Feix.

Touto akcí Albert navazuje na jaro, kdy každý týden rozvážel potraviny do sedmi pražských nemocnic. Celkově jim dodal více než 8 000 porcí jídla. Nemocnice tuto pomoc velmi vítaly a oceňovaly. Současná situace je několikanásobně horší, než byla na jaře. Albert tedy obnovil dodávky potravin a rozšířili počet nemocnic na devět.