„Uvědomujeme si, že opětovné využití elektrospotřebičů představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů. V prostorách vybraných prodejen Albert jsou umístěny červené kontejnery, které slouží jako sběrná místa pro zpětný odběr baterií a drobných elektrozařízení. Je to jedna z cest, kterou se snažíme podílet na ochraně životního prostředí,“ uvádí Judita Urbánková, ředitelka PR a komunikace obchodního
řetězce Albert.

Zpětným odběrem Češi v loňském roce ušetřili téměř 250 MWh elektrické energie, což představuje energii potřebnou například k tomu, aby svítilo 524 kusů 60W žárovek nepřetržitě téměř celý rok. Úspora vody dosáhla dokonce 950 tisíc litrů, přičemž stejné množství vody by bylo možné využít třeba při 71 837 cyklech myčky nádobí.

Produkce nebezpečného odpadu byla snížena o 197 tun a produkce skleníkových plynů o téměř 46 tun CO2. Vezmeme-li v úvahu, že osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů, odpovídalo by snížení emisí CO2 v roce 2013 produkci 23 automobilů.

Základem Environmentálního vyúčtování je studie životního cyklu (tzv. LCA – Life Cycle Assessment) vyřazených CRT televizí, monitorů a drobných elektrospotřebičů. Při výpočtu přínosu pro životní prostředí je zohledněno nejen množství a typ elektrospotřebičů poskytnutých ke zpětnému odběru, ale i tržní podíl společnosti a množství elektrospotřebičů uvedených v daném roce na trh.