Nové distribuční centrum nabídne více než stovku nových pracovních míst, převážně se bude jednat o dělnické a administrativní pozice. Z hlediska úspor energií a nových technologií stavba splňuje současné nejvyšší světové standardy a je koncipovaná šetrně k životnímu prostředí. Projekt vzniká ve spolupráci se společností Hoya.

 „Při projektování jsme se dívali na nejvyšší světové standardy z pohledu úspory energií a zvolili jsme moderní technologie, aby objekt co nejméně zatěžoval životní prostředí. To se týká užitých materiálů, tepelných izolací, technologií osvětlení i vytápění,“ říká Milan Strieženec, ředitel pro logistiku v maloobchodním řetězci Albert.

Pro umístění doplňkového distribučního centra zvolila společnost Ahold stávající průmyslovou zónu Březhrad u Hradce Králové. „Velkou výhodou nového distribučního centra jeho přímé napojení na hlavní komunikaci mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Nové distribuční centrum bude představovat další krok k zajištění růstu společnosti Ahold. Chtěl bych proto poděkovat městu Hradec Králové za vstřícnost při plánování projektu, doplňuje Milan Strieženec.

Na setkání investora se zástupci statutárního města Hradec Králové města pak zaznělo ze strany představitelů magistrátu poděkování za šetrný přístup k životnímu prostředí a také za vytvoření nových pracovních příležitostí. „Logistické centrum je vhodným doplněním obchodní zóny Březhrad. Jsem ráda, že se stavba bude realizovat a že společnost Ahold nabídne nová pracovní místa pro obyvatele našeho města i okolí. Lidé z Hradce Králové pak ocení i přímé spojení městskou hromadnou dopravou a dokončení cyklostezky směrem na Březhrad,“ říká Romana Lišková, náměstkyně primátora města Hradce Králové.