Ministerská delegace na SaliměPočtem žáků, pro které Albert zajišťuje odborný výcvik ve svých prodejnách, patří mezi významné partnery desítek středních škol a učilišť. „Jsme rádi, že žákům můžeme poskytnout příležitost získat dovednosti spojené s tradiční výrobou čerstvého pečiva a jeho prodejem,“ říká Ctirad Nedbálek, personální ředitel obchodů Albert, které se staly generálním partnerem soutěže Pekař roku junior 2018.

Mladým lidem řetězec nabízí uplatnění také po absolvování vyučení, a to na různých ve více než 300 obchodech Albert. Po zapracování pak umožňuje těm, kteří mají zájem, profesně růst. „Absolventům, kteří chtějí ve vzdělávání dále pokračovat například k úplnému středoškolskému vzdělání, poskytujeme v síti našich prodejen možnost flexibilních pracovních úvazků,“ vysvětluje Ctirad Nedbálek.

Pokračování tradice pekařského řemesla

Podporu rozvoje pekařského řemesla a učňovského školství ze strany Alberta oceňuje i Jaromír Dřízal, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů, který soutěž Pekař roku junior tradičně organizuje: „Albert nabízí zákazníkům v široké a dostupné síti čerstvé české pečivo. Díky své aktivní spolupráci s odbornými školami a učilišti se navíc zasazuje o to, aby tradice výroby pokračovala i v dalších generacích,“ uzavírá.

Albert byl také prvním obchodním řetězcem v ČR, který navázal spolupráci s regionálními pekaři. Šest desítek lokálních dlouhodobě zásobuje prodejny Albert regionálním pečivem po celém Česku. „Denně přiváží do našich obchodů čerstvé produkty vyrobené podle tradičních regionálních receptur tak, jak je mají místní zákazníci rádi,“ uvádí Milan Mrázek, který se stará o vlastní pekárny v obchodech Albert.

Pekařka roku je z Brna

Pekařka roku 2018Soutěž Pekař roku junior 2018 se konala ve dnech 27. - 28. února jako součást Mezinárodního veletrhu mlynářství, pekařství a cukrářství na brněnské Salimě. Odborná porota u soutěžících z řad pekařských učňů z celé republiky hodnotila především zručnost, dodržování technologického postupu, ale také nápaditost a originalitu.

Dovednostní pekařské soutěže mají v Česku dlouhou tradici. Účastníci získávají velmi cenné zkušenosti pro svoji budoucí praxi a zároveň si upevňují hrdost k pekařskému řemeslu. Pekařem se dnes v České republice učí zhruba sedm set učňů.