Pečivo, mléko, máslo, vejce, ovoce a zelenina, ale také maso a další čerstvé i trvanlivé produkty lze v obchodech Albert pořídit v bio kvalitě. „Češi se začali více zajímat o to, co nakupují a jedí, a jaký to má vliv na jejich zdraví i přírodu kolem nich. Zájem o biopotraviny roste, my bychom chtěli přispět společně s dodavateli potravin ke zvýšené nabídce bio produktů a jejich dostupnosti. Hledáme proto nové dodavatele a pracujeme na zintenzivnění spolupráce s těmi stávajícími. Zároveň jsme vyjádřili záměr přeměnit 100 ha konvenčních zemědělských ploch na ekologické hospodaření,“ řekl Petr Pavlík, viceprezident komerčního, marketingového a merchandisingového oddělení společnosti Albert.

Bio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeměna z konvenčního na ekologické zemědělství ale vyžaduje čas dvou až tří let. Teoretické předpoklady pro tento přechod vysvětlil na základě výsledků studie, kterou si nechal Albert zpracovat u společnosti EY, Tomáš Zídek. Spoluautor studie, odborník na ekologické zemědělství a jednatel Biozeleniny Olešná v jižních Čechách představil závěry týkající se výhod bio pro člověka i pro krajinu.

Ekologické hospodaření přináší zvýšení biodiverzity do krajiny, vyšší podíl přirozených biotopů, o polovinu více volně žijících organismů a například také zpěvného ptactva. Představuje samozřejmě rovněž benefity pro lidské zdraví. A právě obchodní řetězec Albert vnímáme jako důležitého a strategického partnera, díky kterému se bioprodukty dostávají k běžným zákazníkům po celé republice,“ vypočítavá výhody ekologického hospodaření farmář a odborník Tomáš Zídek.

Bio2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možnosti dotační politiky a podpory bioproducentů pak na setkání s novináři objasnil zástupce Ministerstva zemědělství Martin Charvát, vedoucí Oddělení ekologického zemědělství. 

Sto hektarů půdy pro bioprodukci

Albert bere podporu bioprodukce vážně. Na tiskové konferenci obchodník oznámil, že společně se stávajícími i novými dodavateli chce v horizontu několika let přeměnit 100 ha obhospodařované půdy na ekologické zemědělství. Dodavatele navíc podpoří garancí odběru jejich produkce po dobu nutnou ke změně. „Dalším rozšiřováním nabídky i komunikačními a marketingovými aktivitami chceme přispět k většímu zpřístupnění bio potravin českým spotřebitelům,“ upřesnil Petr Pavlík a dodal: „Věříme, že spoluprací s farmáři a výrobci, přispějeme k dobrému jménu českého ekologického zemědělství.“

Bio3