Albert přepracoval stávající systém managementu kvality a uvedl jej do plného souladu se systémovou normou ISO 22000. Interní systém managementu kvality podle ISO 22000 mnohem lépe a více do hloubky nastavuje a propracovává interní procesy související s logistikou a distribucí potravin od výrobce až po spotřebitele. Zákazníci supermarketů a hypermarketů Albert i společnost Ahold, která prodejny provozuje, budou z uvedeného systému profitovat především v oblasti spolehlivosti, bezpečnosti a kvality prodávaných výrobků.

„Certifikací úspěšně vyvrcholilo naše úsilí, které jsme věnovali přechodu ze systému managementu kvality a souvisejících procesů v rámci logistiky a distribuce nastaveného podle normy BRC na systém nastavený podle normy ISO 22000. Rád bych poděkoval všem svým kolegům za obrovský kus odvedené práce. Současně věřím, že se nám i v budoucnu bude dařit udržet naši silnou pozici v oblasti kvality.“ uvádí Pavel Mikoška, ředitel kvality obchodního řetězce Albert.

Dvoustupňový certifikační audit realizoval certifikační orgán CSQ-Cert při České společnosti pro jakost v průběhu června 2014. Certifikát pro logistiku a distribuci potravin obchodního řetězce Albert je platný od 2. července 2014 po období následujících tří let.