Zvláště vysokého skóre dosáhla společnost Ahold v řízení dodavatelského řetězce, sourcingu surovin a také za velmi dobře nastavená kritéria v oblasti životního prostředí a sociální oblasti jako klíčových prvků strategie udržitelného rozvoje společnosti Ahold.

Dick Boer, CEO společnosti Ahold, řekl: „Tento výsledek ukazuje, že jsme v loňském roce opět učinili obrovský pokrok v našem pilíři odpovědný maloobchod, který je součástí naší strategie. Jménem výkonného výboru bych chtěl poděkovat všem 227 000 spolupracovníkům. Naše umístění v tomto významném žebříčku je pro mě důkazem toho, že jdeme správným směrem a dál posiluje naše odhodlání být odpovědným maloobchodním prodejcem.“

O DJSI

Dow Jonesův index udržitelnosti je standard, podle něho se hodnotí výkon předních světových firem z hlediska ekonomického, ekologického a sociálního. Světový žebříček DJSI vznikl v roce 1999 jako první světové měřítko udržitelnosti. Index slouží jako benchmark pro investory, kteří chtějí zahrnout udržitelnost do svých portfolií a poskytuje tak efektivní platformu pro společnosti, které chtějí přijmout osvědčené postupy pro udržitelnost.

Další informace o snaze společnosti Ahold být odpovědným maloobchodním prodejcem naleznete na adrese www.ahold.com/Media/Responsible-retailing.htm.