Společnost představila tento návrh oborovým organizacím dnes odpoledne. Pro letošní rok mění společnost způsob roční úpravy mezd a namísto růstu mezd na základě ročního hodnocení budou mzdy provozních zaměstnanců upraveny plošně.

Plošné navýšení se týká všech zaměstnanců na obchodech na nemanažerských pozicích, to znamená například prodavačů, pekařů, řezníků, skladníků a vedoucích úseků. Týkat se nebude pouze těch, kteří nastoupili do společnosti nově a k úpravě jejich základní mzdy dochází po skončení zkušební doby.

Nově představená variabilní složka příjmu ve výši až 10 % zůstává v této chvíli v platnosti.