V souladu s představeným plánem by si provozní zaměstnanci v obchodech měli polepšit od ledna 2017 v průměru o 8.5 %. Pro rok 2018 pak navrhuje Ahold navýšení provozních mezd o dalších 7 % v průměru.  

Odborové organizace se dosud ani jednou řádně nesešly se zástupci zaměstnavatele, a to přes několikerá vyzvání na nabídky termínů. Proběhla pouze písemná výměna dokumentů a neformální schůzka. Namísto jednání se rozhodly odborové organizace veřejně situaci eskalovat, čímž do jisté míry znemožnily, anebo na delší dobu zastavily konstruktivní dialog. 

Proto se zástupci zaměstnavatele rozhodli sdílet plán na navyšování mezd písemnou formou. „Stále věříme v korektní a řádné kolektivní vyjednávání. A věříme také, že námi předložený návrh budou zástupci odborových organizací považovat za významné zlepšení odměňování našich zaměstnanců v následujících letech. Předpokládáme proto, že se nyní budeme moci vrátit k jednacímu stolu a dosáhnout konečné dohody o nové podobě kolektivní smlouvy na příští období,“ řekl Ctirad Nedbálek, ředitel lidských zdrojů ve společnosti Ahold.