Pořadí, které dnes bylo zveřejněno, je potvrzením výsledků, jichž Ahold v posledních letech dosahuje díky přeměně své obchodní strategie. V celosvětovém hodnocení získal Ahold za rok 2014 v průměru 75 bodů (ze 100), což představuje zlepšení oproti 74 bodům, které získal vloni. Průměrná hodnota za sektor přitom činí 48. Ahold byl do DJSI zařazen již šestý rok v řadě.

V řadě oblastí získala společnost obzvláště vysoká skóre, jednalo se mimo jiné o hodnocení řízení dodavatelského řetězce, emisí uhlíku a programů snižování produkce odpadu, a aktivního přístupu k ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců prostřednictvím programů podpory zdraví a zdravého životního stylu. 

CEO společnosti Ahold Dick Boer komentoval výsledné hodnocení slovy: „Odpovědný přístup k maloobchodnímu prodeji je základním prvkem probíhající přeměny naší obchodní strategie. Všech našich 220.000 zaměstnanců může být na tento výsledek hrdých. Naší ambicí je být každým dnem lepším místem k nákupu, práci a být lepším sousedem."

Dow Jones Sustainability Index jsou sledovány již od roku 1999, kdy byly zavedeny jako první celosvětové benchmarky udržitelnosti rozvoje a výkonnosti předních světových společností z hlediska hospodářských, environmentálních a sociálních kritérií. Indexy slouží jako benchmarky pro investory, kteří při tvorbě portfolií zohledňují také aspekty udržitelnosti rozvoje. Jsou zároveň jasným vodítkem pro společnosti, které chtějí zavádět nejlepší, dlouhodobě udržitelné postupy.