Úřad v rozhodnutí stanovil společnosti Ahold povinnost po dokončení akvizice odprodat na území České republiky stanovený počet prodejen.

Jakmile rozhodnutí nabude právní moci, Ahold bude oprávněn přistoupit k vypořádání transakce. Ahold očekává, že k vypořádání transakce dojde ve druhé polovině tohoto roku.