Kritéria lokalit pro Českou republiku

Hledáme: Nové projekty nebo již existující objekty s volnými plochami k pronájmu.

Supermarket

  • Prodejní plocha: od 400 m²- 2.000m²
  • Lokalita: Centrum města, sídlištní výstavba s vynikající dopravní dostupností a snadný přístup pro pěší.
  • Parkovací stání: nejméně 15 
  • Obyvatelé: města od 6000 obyvatel, v okolí velkých měst s počtem obyvatel od 4000, plus spádová oblast

Hypermarket

  • Prodejní plocha: od 3.000 m² - 5.000 m²
  • Lokalita: Centrum města, sídlištní výstavba, plochy podél hlavních komunikací. Podmínkou je vynikající dopravní dostupnost (pravé i levé odbočení). 
  • Parkovací stání: nejméně 200
  • Obyvatelé: města od 20.000 obyvatel (možno i 15.000 obyvatel, pokud bude mít město spádovou oblast 10.000 obyvatel a více)

Pro kontakt využijte níže uvedený formulář