Popis:

závody získávají certifikát během šesti měsíců až jednoho roku na základě souladu výroby s danými podmínkami. Ty se týkají kvality pracovního prostředí, místních norem, úpravy pracovního prostředí, které zahrnuje řízení lidských zdrojů, zdravotní péči, bezpečnostní a enviromentální postupy a právní odpovědnost včetně dovozní/vývozní, odpovědnosti k zákazníkům a bezpečnostní standardy.

Typ normy :

Jedná se certifikační standard na kontrolu obchodníka odběratelem.

Oblast kontroly:

Oblečení, obuv, textilní výrobky

Rozsah standardu:

Pracovní podmínky

Pokrytí dodavatelského řetězce:

Certifikát je určen výrobcům Každá nezávislá výrobní jednotka musí podstoupit certifikační audit, který provádí akreditovaná společnost. Úroveň certifikace odpovídá připravenosti výroby a souladu se standardy WRAP.

Kontrola platnosti:

Ahold akceptuje všechny platné stříbrné, zlaté a platinové certifikáty. Pro kontrolu platnosti vyhledejte: http://www.wrapcompliance.org/en/certified-facility-list

Webová stránka:

http://www.wrapcompliance.org/

Status:

Ahold bude akceptovat certifikát WRAP do konce roku 2012