Popis:

Byl vyvinut pro posouzení toho zda obchod s ekologickými produkty probíhá eticky. Standard je dobrovolný. Certifikát umožňuje společnostem v tomto odvětví demonstrovat jejich etický závazek směrem k zákazníkům. Pro získání certifikátu je nutné, aby stejné standardy dodržoval celý dodavatelský řetězec od výrobce až po prodejce. Všechny subjekty řetězce také musí mít ekologický certifikát.

Typ normy :

Jedná se o certifikační standard zaměřený na kontrolu etického závazku obchodu odběratelem.

Oblast kontroly:

Ekologické zemědělské plodiny

Rozsah standardu:

Pracovní a sociální podmínky, poctivý a etický obchod

Pokrytí dodavatelského řetězce:

Standardy platí pro všechny členy dodavatelského řetězce, kteří se podílí na výrobě, zpracování, zvyšování hodnoty produktu včetně obchodníků, zpracovatelů, dovozců, vývozců a výrobců. Všechny subjekty musí mít ekologické certifikáty a musí dodržovat Standardy etického obchodu. Plnění všech standardů kontroluje Soil Association Certification Ltd. (Dokud majitel značky nedoloží plnění standardu příslušnou dokumentací a vnitřními kontrolami včetně dostatečné kontroly svých subdodavatelů vůči požadavkům Ethical Trade Standards.)

Kontrola platnosti:

Pro kontrolu platnosti vyhledejte: http://www.sacert.org/Forlicensees/Findalicensee/tabid/1278/language/en-GB/Default.aspx

Webová stránka:

http://www.sacert.org/Gettingcertified/Whatwedo/Ethicaltrade/tabid/1275/Default.aspx

Status:

Ahold akceptuje certifikát Soil Association ethical trade.