Popis:

SQF systém řízení (pro zdravotně nezávadné, kvalitní potraviny) je spravován Food Marketing Institutem (FMI – Potravinářským marketingovým institutem) a zároveň je uznávaný GFSI. SQF je zaměřen na prvovýrobu, distribuci a překup potravin.

Typ normy :

SQF je standard umožňující kontrolu mezi jednotlivými obchodníky na trhu.

Oblast kontroly:

Primární produkce, zahrnující rostlinnou a živočišnou výrobu a aquakultury, výroba, zpracování, distribuce a překup.

Rozsah standardu:

Správná zemědělská praxe
Správná výrobní praxe
Zdravotní nezávadnost

Pokrytí dodavatelského řetězce:

SQF 1000 certifikace se vztahuje na pěstitele a SQF 2000 se vztahuje na výrobce a zpracovatele. Oba druhy certifikací provádí certifikační společnost (třetí strana), která má k uvedenému povolení. Za účelem zpřístupnění certifikace i malým pěstitelům SQF rozdělilo procesy na tři části: od úrovně 1 zahrnuje základní kontrolu zdravotní nezávadnosti pro produkty s nízkým rizikem, po úroveň 3, která zahrnuje zevrubné zavedení systému zdravotní nezávadnosti a systému kvality.

Kontrola platnosti:

Ahold akceptuje certifikát SQF úrovně 2 a 3 tento druh certifikátu. Pro kontrolu platnosti vyhledejte: http://public.muddyboots.biz/sqfi/Level1Report/

Webová stránka:

http://www.sqfi.com

Status:

SQF je akceptován společností AHOLD.