Popis:

Je založen na mezinárodních standardech pracovního prostředí Mezinárodní organizace práce, Všeobecné deklarace lidských práv a Úmluvy Organizace národů o právech dětí. Standardy tohoto certifikátu slouží pro porovnání angažovanosti jednotlivých společností.

Typ normy :

Jedná se o certifikační standard výrobce pro kontrolu dodržování úrovně pracovního prostředí ze strany obchodníka.

Oblast kontroly:

Nepotravinářské produkty, všechny zpracovávané potravinářské produkty (vč. plodin, hospodářských zvířat a aquakultur)

Rozsah standardu:

Pracovní podmínky

Pokrytí dodavatelského řetězce:

Certifikační audity probíhají v každé jednotlivé provozovně, organizaci, obchodní jednotce, která si přeje certifikát obdržet. Subjekt, který splní všechny požadavky, pak obdrží certifikát.

Kontrola platnosti:

Pro kontrolu platnosti vyhledejte: http://www.saasaccreditation.org/certfacilitieslist.htm

Webová stránka:

http://www.sa-intl.org/

Status:

Ahold akceptuje certifikát SA8000.