Popis:

RTRS je mnohostranná iniciativa, jejíž cílem je pokrytí dodavatelského řetězce. RTRS usnadňuje celosvětový dialog mezi zodpovědnou produkcí sóji, producenty, společenskými organizacemi a průmyslem. RTRS standart usiluje o odpovědnou produkci sóji včetně zastavení přeměny ochrany přírody. Standart je akreditován třetí stranou, řeší osvědčené pracovní postupy, zajišťuje spravedlivé pracovní podmínky a respektování požadavky na využívání půdy.

Typ normy :

Rainforest Alliance pojednává o certifikačním standardu na kontrolu mezi jednotlivými obchodníky na trhu.

Oblast kontroly:

sója

Rozsah standardu:

Správná zemědělská praxe, pracovní podmínky, ochrana životního prostředí

Pokrytí dodavatelského řetězce:

RTRS výroba požaduje certifikaci třetí stranou. Kromě toho požaduje, aby všechny organizace v RTRS řetězci pracovali v hodnotovém řetězci RTRS a byly certifikovány třetí stranou.

Webová stránka:

http://www.responsiblesoy.org

Status:

Ahold akceptuje RTRS certifikát.