Popis:

PEFC je mezinárodní nezisková organizace zabývající se trvalou udržitelností lesního hospodářství (SFM) prostřednictvím certifikace třetí stranou. PEFC se snaží podporovat osvědčené postupy a zajistit, aby dřevo a jiné lesní produkty byly produkovány s ohledem na ekologické, sociální a etické normy. PEFC je zastřešující organizace, která schvaluje národní a multi-národní zájmové skupiny nezávislé organizace v lesnictví prostřednictvím systémů certifikace třetími stranami. Trvalá udržitelnost benchmarků se zajišťuje v souladu s mezinárodními požadavky.

Typ normy :

PEFC pojednává o certifikačním standardu na kontrolu mezi jednotlivými obchodníky na trhu.

Oblast kontroly:

Lesní produkty (dřevo, papír atd.)

Rozsah standardu:

Odpovědné lesní hospodaření
Pracovní podmínky
Ochrana životního prostředí

Pokrytí dodavatelského řetězce:

Lesní správci a nebo vlastníci lesů jsou posuzováni nezávislými organizacemi proti podmínkám PEFC, schváleným standardem certifikace (SFM) - národní standard udržitelného lesního hospodářství. Při certifikaci jakosti musí všechny subjekty dodavatelského řetězce vlastnit certifikaci PEFC.

Kontrola platnosti:

Ahold přijímá platné osvědčení PEFC. Pro kontrolu platnosti vyhledejte: http://www.pefc.org/index.php/certification-Type

Webová stránka:

http://www.pefc.org