Popis:

Primus GFS je soukromé schéma, které zavádí požadavky na certifikaci zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů. Rozsah certifikace Primus GFS spočívá v kontrole zemědělských produktů určených k lidské konzumaci v jejich čerstvé nezpracované podobě. Primus GFS upravuje požadavky na výrobu, zacházení, zpracování, skladování čerstvých zemědělských produktů tak, aby nedocházelo k narušení jejich zdravotní nezávadnosti.

Typ normy :

Primus GFS je standard umožňující kontrolu mezi jednotlivými obchodníky na trhu.

Oblast kontroly:

Primární výroba, zahrnující rostlinou a živočišnou výrobu, aquakultury a zpracování, zacházení s produkty a jejich skladování.

Rozsah standardu:

Správná zemědělská praxe
Správná zpracovatelská praxe
Zdravotní nezávadnost

Pokrytí dodavatelského řetězce:

Pro úspěšné získání certifikace Primus GFS musí veškeré úseky provozu (farma, skleníky, skladovací prostory, distribuční centra, chladírny, balírny a zpracovatelny) úspěšně absolvovat audit třetí nezávislou stranou, která vlastní k certifikaci licenci.

Kontrola platnosti:

Pro kontrolu platnosti vyhledejte: http://www.primusgfs.com/CertifiedSuppliers/CertifiedSuppliers.aspx

Webová stránka:

http://www.primusgfs.com

Status:

Primus GFS je akceptován společností AHOLD.