Popis:

Umožňuje pěstitelům květin prokázat, že jejich zaměstnanci pracují za dobrých podmínek. Zahrnuje požadavky na dostačující zdravotní péči, bezpečnost a činnosti zaměstnanců. Je založen na všeobecných lidských právech, kodexech chování vybraných místních organizací a dohody Mezinárodní organizace práce.

Typ normy :

Jedná se certifikační standard na kontrolu výrobce odběratelem.

Oblast kontroly:

Zemědělské výrobky (např. květiny, ovoce, zelenina)

Rozsah standardu:

Pracovní podmínky, soulad s pravidly ochrany životního prostředí

Pokrytí dodavatelského řetězce:

Certifikační audity a následné audity probíhají u pěstitele zemědělských produktů na všech pracovištích. V průběhu hodnocení se zjišťuje zda kandidát splňuje všechny povinné požadavky pro obdržení certifikátu. Zbývající požadavky musí být splněny v průběhu dvou následujících auditů.

Status:

Ahold akceptuje MPS certifikát.