Popis:

MSC je světová certifikace a ekologického označení trvale udržitelného programu plodů moře. MSC vyvinula normy pro trvale udržitelný rybolov a mořské plody. Obě normy jsou založeny na praktických pokynech a pomáhají při transformaci celosvětových rybích trhů. MSC spojila své síly s některými světovými obchodníky, značkami a maloobchodníky s cílem zajistit trvale udržitelný využívání darů moře.(rybích populací)

Typ normy :

MSC pojednává o certifikační standard na kontrolu mezi jednotlivými obchodníky na trhu.

Oblast kontroly:

Neřízené rybaření

Rozsah standardu:

Trvale udržitelný rozvoj rybích populací
Odpovědnost za životní prostředí

Pokrytí dodavatelského řetězce:

Program MSC umožňuje certifikovat rybáře, zpracovatele a obchodníky standardem trvale udržitelného rybolovu . Certifikáty jsou udělovány na základě kontroly výrobce ze strany nezávislého auditora, který je schopen nestranně posoudit zda bylo dosaženo podmínek certifikace. Jakmile jsou produkty rybolovu certifikované je možné všechny produkty od desky na lodi prodávat pod modrou ekologickou etiketou, jako splnění dohledu norem MSC.

Kontrola platnosti:

Ahold akceptuje tento druh certifikátu. Pro kontrolu platnosti vyhledejte: http://www.msc.org/track-afishery/certified/all-certified-fisheries

Webová stránka:

http://www.msc.org

Status:

MSC je akceptováno společností Ahold.