Popis:

RSPO je neziskové sdružení, které sdružuje zúčastněné strany od výrobců palmového oleje, zpracovatelů, obchodníků, maloobchodníků, bank a investorů, nestátních neziskových organizací, aby vyvinuli a implementovali globální standardy pro trvale udržitelný palmový olej. Neveřejné stížnosti týkající se souladu s RSPO zásadami a kritérii nemohou být provedeny bez certifikace třetí stranou a schvalování RSPO.

Typ normy :

RSPO je certifikační standard umožňující soulad s požadavky na pracovní podmínky, správnou zemědělskou praxi a soulad produkce s životním prostředím mezi jednotlivými obchodníky na trhu i pro zákazníky.

Oblast kontroly:

Palmový olej, palmový jádrový olej.

Rozsah standardu:

Správná zemědělská praxe
Pracovní podmínky
Soulad s životním prostředím

Pokrytí dodavatelského řetězce:

RSPO požaduje, aby pěstitelé byli posuzováni v souladu se zásadami a kritérii RSPO akreditovanou třetí stranou pro certifikaci (Certified Sustainable Palm Oil - CSPO). Kromě toho, RSPO požaduje audit všech subjektů v dodavatelském řetězci k ověření shody s požadavky pro dosledovatelnost trvale udržitelného palmového oleje. Pokud je k dispozici dostatečné množství dohledatelného CSPO, Ahold se podílí na obchodním programu certifikát zelená palma.

Kontrola platnosti:

Ahold uznává platné RSPO certifikáty.
Kontrola platnosti na http://www.rspo.org/.

Webová stránka:

http://www.rspo.org
http://www.greenpalm.org.

Status:

Tento certifikát je v současné době akceptován společností Ahold.