Popis:

Jedná se o iniciativu 15 belgických a francouzských firem jejíž cílem je zlepšení pracovních podmínek. Iniciativa poskytuje podporu dodavatelům při provádění inspekce pracovních podmínek, angažuje se v dialogu mezi členy a obstarává sdílení nástrojů a databáze.

Typ normy :

ICS je monitorovací standard umožňující soulad s požadavky na pracovní podmínky mezi jednotlivými obchodníky na trhu.

Oblast kontroly:

Vztahuje se na výrobce nepotravinářského zboží.

Rozsah standardu:

Pracovní podmínky

Pokrytí dodavatelského řetězce:

Monitoring je prováděn nezávislou akreditační společností a probíhá ve výrobních závodech, které jsou posledním krokem výroby v dodavatelském řetězci.

Kontrola platnosti:

Ahold akceptuje tento druh certifikátu v případě, že je stále platný (max. 3 roky) bez nesouladu nebo platný (max. 1 rok) s nesouladem a s akčním opravným plánem.

Webová stránka:

http://www.ics-asso.org/

Status:

ICS sociální audit je akceptován do konce roku 2012.